discipelschapalalarrycrabbIn het plaatje van Kerk 7.0 staat onder het woord discipelschap een dubbele toelichting. Allereerst: ‘leerling van Jezus zijn’. Ja, de naam van Jezus moet wel expliciet worden genoemd. Als het woord discipelschap losgezongen raakt van de naam Jezus gaat er iets mis. Dan wordt het al snel een programma of een activistisch plan of een morele zweep. Altijd moet de heerlijke naam van Jezus meeklinken. Discipelschap en leerling-zijn: het draait allemaal om en kleurt allemaal naar Jezus.

Zelf werk ik graag met deze aan Dallas Willard ontleende omschrijving van leerling zijn:

een discipel van Jezus ben je

  • als je Jezus bewondert om zijn macht en wijsheid en goedheid,
  • als je ernaar verlangt om steeds in zijn nabijheid te zijn om je door hem te laten leiden en helpen in alle aspecten van je dagelijkse leven,
  • zodat je steeds meer wordt zoals hij.

Kerk 7.0 focust hierop. Waarom? Omdat Jezus’ centrale opdracht aan de kerk luidt: leerlingen maken! En alleen leerlingen kunnen dat, in de kracht van de Geest. Leerlingen zijn daarbij allereerst ook mensen die van genade leven en die genade uitdelen. Heel de ‘school’ van levenslang leren is een ‘school van genade’.

Ik houd het nu kort, omdat ik al veel over leerling zijn heb geschreven op deze blog: leerling van Jezus zijn. Zie ook de blogs n.a.v. het boek ‘Oefenruimte’ van Sake Stoppels: Kerk als oefenruimte.