discipelschapalalarrycrabbIn de komende blogposts wil ik de vier invalshoeken bespreken die Larry Crabb aanreikt om te komen tot een beschrijving van de kerk waar werkelijk gebeurt wat de Geest wil. Kort samengevat (vanaf nu zal ik naast het bijvoeglijk naamwoord ‘Sspirituele’ ook vaak ‘Geestelijke’ gebruiken):

  • Geestelijke theologie: dat we steeds diepgaander de waarheid die vrij maakt leren kennen.
  • Geestelijke  vorming: dat we door alle pijn en mislukking in ons leven heen steeds meer op Jezus gaan lijken.
  • Geestelijke gemeenschap: dat we ons in alle kwetsbaarheid vanuit onze ziel met elkaar verbinden en samen leren dansen met de drie-enige God.
  • Geestelijk  missie: dat we in ons dagelijkse leven met mensen omgaan zoals Jezus dat deed.

Waaraan moeten we denken als  Larry Crabb het heeft over Geestelijke theologie? Hij schrijft dat hij graag verbonden wil zijn met een kerk die hongert naar de waarheid die vrij maakt. Het is een waarheid die niet gemakkelijk toegankelijk is en die zeker niet bestaat uit alleen maar goede theologie of gezonde leer, hoe belangrijk die misschien (juist in een postmoderne cultuur) ook mag zijn. De kern-waarheid waarnaar in een echte kerk wordt gehongerd is deze: ‘Er is altijd hoop! Geef het nooit op!’

Crabb noemt dit de opstandings-waarheid. Pasen verkondigt deze waarheid: er is nieuw leven opgekomen uit het graf, het is nu mogelijk om niet door ons verslavingen te worden beheerst, om niet langer de gevangene te zijn van onze angst voor afwijzing, om niet te hoeven leven om onze eigenwaarde te bewijzen en om niet langer afhankelijk te zijn van een eerlijke behandeling door anderen. Deze waarheid die vrij maakt is samengebald in de ene ware mens Jezus Christus en we ontdekken deze waarheid die vrij maakt als we in verbondenheid met deze Zoon van God leven.

Er zijn drie vormen waarin deze waarheid die vrij maakt wordt geopenbaard. Crabb noemt ze (en ik blijf even bij het oorspronkelijke Engels): 1. resurrection truth, 2. story truth en 3. signpost truth. Crabb verlangt naar een kerk waar deze drie vormen van waarheid worden gecommuniceerd. Resurrection truth: ‘zeg me dat er hoop is, altijd!’ Story truth: ‘Vertel me het verhaal, het aloude betekenisvolle verhaal van God en van Jezus!’ Signpost truth: ‘Geef me bijbelse woorden, begrippen en concepten die als creatieve wegwijzers fungeren naar het mysterie van Gods koninkrijk!’

Crabb: “Without truth, the Christian life becomes a merely ordinary existence of persuing self-interest by following formulas. With truth, following Jesus becomes a hope-dependant, meaning-filled, creativity-released adventure into love. I want to be part of a church that is hungry for truth” (‘Real Church’, blz. 106).

In een volgende blogpost meer over Geestelijke theologie.