de_ontmoetingKort geleden werd ik verrast door twee kerken uit Alkmaar die samen aan de hand van mijn boekje ‘De ontmoeting. 12 uren met Jezus. Retraiteboek’ een 40dagenproject organiseren. Hieronder kun je er iets over lezen (geschreven door Willie van der Pijl).

Op zondag 9 maart j.l. zijn de Open Hof (NGK/CGK) (www.deopenhof-alkmaar.nl) en Kapelkerk (GKV) (www.gkv-alkmaar.nl) in Alkmaar gestart met het werken in kringen. Er is gekozen voor een intensieve start door in de 40-dagentijd wekelijks samen te komen rond het boekje ‘De Ontmoeting’ van Jos Douma. Een gezamenlijke retraite in de tijd voor Pasen, waarin we elkaar God en elkaar ontmoeten. Het is prachtig om te zien hoe een groep mensen die elkaar helemaal niet of slechts oppervlakkig kent na korte tijd elkaar herkent en erkent in Jezus Christus. Zoals één van de kringleden gisteravond zei: “Deze boodschap raakt mij tot in het diepst van mijn ziel: ‘Er is niets wat ik zou kunnen doen waardoor zijn liefde voor mij groter of kleiner zou worden. Zijn liefde is onvoorwaardelijk.’

Er zijn in totaal 22 kringen verspreid over Alkmaar en nabije omgeving. Deze kringen bestaan hoofdzakelijk uit de (gast)leden van de Kapelkerk en (gast)leden van de Open Hof. Iedereen die betrokken is bij beide gemeenten heeft een plekje in een kring.

Ook komen er belangstellenden op de kring via de Alpha-cursus of andere contacten. Ons verlangen is dat we door deze ontmoeting een hechtere gemeenschap mogen worden. Daarnaast willen we door de kringen heen de liefde van God in onze buurt zichtbaar kunnen maken. Een kring is dan ook diaconaal actief in de wijk en doet tenminste eenmaal per jaar mee aan een project van Stichting Present. (www.stichtingpresent.nl/alkmaar)

>> De ontmoeting. 12 uren met Jezus