Zwolle_PeperbusIn de verkiezingsscheurkalender van de ChristenUnie Zwolle staat vandaag een stukje dat ik heb geschreven:

De Peperbus en het rijk God

Zwolle is ondenkbaar zonder de markante Peperbus. Nog maar kort inwoner van deze stad ontdekte ik dat de wapenspreuk van de Peperbuskerk ontleend is aan de bekende Zwollenaar Thomas a Kempis. In zijn wereldberoemde ‘Navolging van Christus’ start het tweede  van de vier delen met deze woorden van Jezus: ‘het rijk van God is in uw binnenste’ (Lukas 17:21). In het Latijn: ‘Regnum Dei intra vos est’. Wat zou het prachtig zijn als dát over de stad Zwolle ging: een stad waarbinnen het rijk van God gestalte krijgt door mensen die vol zijn van de vrede en vreugde van Jezus, vol van de Geest van zijn liefde! Ben jij één van die mensen?