wijgeloveninmeerDe kerken worden opgeroepen (‘Synodes GKv, CGK, NGK delen verontwaardiging over uitspraken Wilders‘) om in de kerkdiensten van a.s. zondag te bidden voor een rechtvaardige samenleving. Daar geef ik graag gehoor aan. Hierbij de gebedstekst die ik morgen hoop te gebruiken als ik voorga in De Voorhof in Nieuwleusen.

Heer God, we komen vanmorgen samen als gemeente van Jezus Christus. We zijn hier met ons gezin gekomen, of alleen, we zijn hier als oud en jong bij elkaar, we missen misschien ook mensen, we voelen ons vrolijk of misschien verdrietig en verward. Er kan van alles aan de hand zijn. Dank u dat we mogen komen zoals we zijn.

We komen ook bij elkaar na een week die in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen en sinds woensdag ook in het teken van woorden die door Geert Wilders gesproken en opgeroepen zijn over Marokkanen. En die woorden zijn diep binnen gekomen en hebben iets aangeraakt en losgemaakt in de Nederlandse maatschappij. Het waren woorden die een bevolkingsgroep uitsloten, woorden die niet door vrede en liefde en verbondenheid waren gekleurd en die haaks staan op wat we in een rechtvaardige samenleving met elkaar willen.

En daarom bidden wij vanmorgen om meer:
meer verbondenheid,
meer verdraagzaamheid,
meer bewogenheid.

En we bidden vanmorgen om minder:
minder haat,
minder discriminatie,
minder angst.

Wij bidden om een samenleving waar plaats is voor iedereen, waar alle mensen elkaar het licht in de ogen gunnen, waar genade wordt uitgedeeld aan iedereen zonder uitzondering.

Wij vragen u, Heer van de Kerk, laat de kerk, laat elke lokale geloofsgemeenschap
een plaats zijn waar deze houding wordt geoefend in de kracht van de Geest, waar we in Jezus’ naam hart hebben voor wie kwetsbaar zijn en voor wie gekwetst zijn en worden en ook voor wie kwetsen, waar we geïnspireerd worden om in een Geest van vrede onze plek in de samenleving in te nemen.

Leer ons allemaal te leven van uw genade die vergeeft en geneest en bevrijdt.

Leid ons daarom in dit samen zijn daarom ook door uw Geest, breng ons bij het kruis van onze Heer Jezus die ook zo gekwetst en verwond is, die zoveel onrecht heeft verdragen, en dat allemaal in onze plaats. Ja, geef dat deze dienst een ontmoeting mag zijn met hem als onze gekruisigde Heer.

Amen.