40De 40dagentijd loopt naar het einde. Veertig dagen lang dingen opgeven of laten staan is een goede oefening op weg naar Goede Vrijdag. Maar wat gebeurt er als Pasen straks aanbreekt? Als we in de tijd vóór Pasen minderen gaan we dan in de tijd ná Pasen meerderen? Of vallen we dan gewoon terug in oude patronen, gewoon weer met Facebook, alcohol en chips?

Bij het lezen van Tom Wrights ‘Verrast door hoop’  werd ik geraakt door een aantal opmerkingen die hij maakt over het vieren van Pasen. Lees maar even mee (blz. 259-260):

“Voor mij is het absurd en totaal ongerechtvaardigd dat we veertig dagen van vasten kennen, erover nadenken wat dit betekent, preken over zelfverloochening, in ieder geval een beetje somber zijn, en dit alles tot een hoogtepunt laten komen in de Stille Week, die op haar beurt haar climax weer op Witte Donderdag en Goede vrijdag vindt… waarna we na een wat merkwaardige Stille Zaterdag precies één dag nemen om Pasen te vieren.”

En even verderop (blz. 261):

“Als de vastentijd een tijd is om dingen op te geven of te laten staan, laat Pasen dan een tijd zijn om dingen op te pakken. (…) De veertig dagen van Pasen tot Hemelvaart zou een tijd moeten zijn die de veertig dagen vóór Pasen in evenwicht brengen, een tijd om iets nieuws op te pakken, iets dat gezond en vruchtbaar is, iets waarmee u naar buiten treedt en uzelf geeft. (…) Als u er echt voor gaat, dan kan het u laten ruiken aan nieuwe dingen, nieuwe hoop, nieuwe avonturen waarvan u nog niet eerder gedroomd heeft. Het kan een beetje Pasen in uw diepste binnenste geven. Het kan u helpen om op een totaal nieuwe manier wakker te worden. En dat is precies waar het met pasen om draait.”

Dat is dus de uitdaging van de tijd na Pasen: geen dingen laten, maar juist dingen oppakken, iets nieuws doen. En het zou geweldig zijn als we daar net zo concreet in werden als in de 40dagentijd. Want (‘Verrast door hoop’, blz. 259):

“Pasen gaat over de wilde verrukking van Gods creatieve kracht. (…) Het gaat over de echte Jezus die uit een echt graf komt en een begin maakt met Gods echte nieuwe schepping.”