4mei

De liturgie voor de 4 mei-kerkdienst die vanavond in de Plantagekerk Zwolle plaats vindt, ziet er als volgt uit:

 • Welkom, votum en groet
 • Zingen: Psalm 121:1,2,3,4 (staand)
 • Gedicht ‘Deze bijeenkomst’ (gelezen door T. Hofsink-Cloo)
 • Gebed
 • Oorlogsherinneringen (door W. Stoop-Schoenmakers)
 • Zingen: Psalm 43:3 (vrouwen), 4 (mannen, staande), 5 allen (staand)
 • Schriftlezing (BGT): Psalm 13 (door Englyke Baksteen)
 • Zingen: Psalm 62:1,3,4
 • Overdenking bij Psalm 13
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Psalm 86:1,2,7
 • Voorbeden
 • Zingen: Liedboek Gezang 285:1,2,3,4 (staand)
 • Zegen en samen gesproken amen

Psalm 13 in de Bijbel in Gewone Taal:

Heer, vergeet u mij voor altijd?
Hoe lang nog blijft u zich verbergen?
Hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen?
Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig?
Hoe lang blijven mijn vijanden sterker dan ik?

Heer, mijn God, zie mij en geef antwoord!
Laat het weer licht worden om mij heen,
laat mij niet sterven in het donker.
Want dan zullen mijn vijanden zeggen:
‘Hij heeft de strijd verloren!’
En ze zullen juichen over mijn dood.

Heer, ik vertrouw op uw liefde.
Ik zal juichen omdat u mij redt.
Ik zal voor u zingen,
want u bent goed voor mij.