een gebed voor onze aarde

Almachtige God,
u bent overal aanwezig,
in de uitgestrektheid van het heelal
en in de kleinste van uw schepselen.
Teder omarmt u alles wat bestaat.

Stort de kracht van uw liefde in ons uit,
zodat wij leven en schoonheid beschermen.
Vervul ons met vrede,
zodat wij als broers en zussen leven
en niemand kwaad doen.

God van de armen,
help ons te redden
wat op deze aarde in de steek gelaten en vergeten is,
maar wat in uw ogen zo kostbaar is.
Genees ons,
zodat wij de wereld beschermen
en niet uitbuiten,
zodat wij schoonheid zaaien
en niet vervuiling en vernietiging.
Raak de harten aan
van hen die enkel winst zoeken
ten koste van de armen en de aarde.
Leer ons de waarde van elk ding te zien,
zodat wij vol verwondering tot bezinning komen
en gaan inzien dat wij,
op onze weg naar uw oneindig licht,
diepgaand verbonden zijn met alle schepselen.

Dank dat u elke dag met ons bent.
Bemoedig ons alstublieft in onze strijd
voor recht, liefde en vrede.

een christelijk gebed met de schepping

U zegenen wij, Vader, met al uw schepselen.
Zij bestaan door de kracht van uw hand.
Zij behoren u toe
en zijn vol van uw aanwezigheid
en uw tedere liefde.
Gezegend bent u!**

Zoon van God, Jezus,
door u zijn alle dingen geworden.
In de moederschoot van Maria werd u gevormd,
u bent deel geworden van deze aarde
en u zag deze wereld met mensenogen.
Vandaag leeft u in elk schepsel
met de heerlijkheid van uw opstanding.
Gezegend bent u!

Heilige Geest, met uw licht
keert u deze wereld naar de liefde van Vader
en staat u de schepping bij in haar klagen.
Ook u woont in onze harten
om ons aan te sporen tot het goede.
Gezegend bent u!

Heer God, één en drie,
wonderbaarlijke gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons u te aanschouwen
in de schoonheid van het universum
waar alles van u spreekt.
Wek ons op tot lofprijzing en dank
voor alles wat u hebt gemaakt.
Schenk ons de genade
dat we ons innig verbonden voelen
met alles wat bestaat.
God van liefde,
toon ons onze plek in deze wereld
als instrumenten van uw bewogenheid
met alle schepselen op deze aarde,
want u vergeet er niet één.
Verlicht hen die in bezit zijn van macht en geld,
dat zij zich hoeden voor onverschilligheid,
zich inzetten voor het algemeen belang,
opkomen voor de zwakken
en zorgen voor de wereld die wij bewonen.
De armen en de aarde schreeuwen het uit:
Heer, grijp ons aan met uw macht en uw licht,
door al het leven te beschermen,
door een betere toekomst voor te bereiden,
zodat uw koninkrijk komt,
uw koninkrijk van recht en vrede,
van liefde en schoonheid.
Gezegend bent u!

Amen.

*Deze vertaling is gemaakt door Gerrit Riemer (@gerritriemer), Driebergen-Rijsenburg, juni 2015.

De Nederlandse versie van de encycliek is hier te downloaden.

**Laudato si’!
Geprezen bent u! is de meest bekende zegswijze. Toch kies ik voor: Gezegend bent u! Zo wordt dit gebed expliciet een zegengebed, een beracha (cf. Mt. 26,26v). God prijzen hoort bij het zegenen van God, zie o.a. Ps. 103; 104; 134; Lc. 24,50-53; Ef. 1,3; 5,20. Barach, eucharistia of eulogia is wat God aan mensen doet en waartoe mensen geroepen worden om aan God te doen. God zegenen is hem op handen dragen als degene die deze wereld en ons bestaan op handen draagt. Het zegengebed leert ons onder en in het alledaagse God te zien. Het gewone is een wonder. Alles wat bestaat is heilig en niet van ons. We mogen er daarom niet onverschillig mee omgaan. God zegenen is niet alleen het op handen dragen van God, maar ook het op handen dragen van deze wereld en dit bestaan. (Gerrit Riemer)