Inleiding in spirituele hermeneutiek

Data: 16 maart en 6 april 2016
Docent: dr. Jos Douma
Doelgroep: predikanten/theologen

Download de TU-PEP flyer Ontdek Lectio Divina

Waarom zou je deze cursus volgen?

  • Je leert de theorie en praktijk van de lectio divina kennen en ontdekt het eigen karakter van een spirituele hermeneutiek
  • Je ervaart verdieping van je eigen spiritualiteit
  • Je leert de lectio divina op meerdere terreinen van je werk en leven toe te passen
  • Je leert anderen in te leiden in de beoefening van de lectio divina

Als predikant/theoloog heb je het verlangen om op een meer spirituele manier om te gaan met Bijbelteksten. Biddend en mediterend omgaan met Gods Woord is een kunst die je kunt leren. De monastieke traditie helpt daarbij.

Het lezen van teksten en in het bijzonder het lezen van de Bijbel is van fundamenteel belang voor de geloofsontwikkeling van elke christen en dus ook van elke theoloog. Maar het gevaar bestaat dat het lezen oppervlakkiger wordt (onder invloed van internet en social media) of een eenzijdig rationele kleur heeft. In deze cursus leer je de eeuwenoude monastieke praktijk van de lectio divina kennen. Daarin gaat het om een langzaam, liefdevol en luisterend lezen van Bijbelteksten, met bijzondere aandacht voor het werk van de heilige Geest in het leesproces en in de hoop en verwachting door het lezen van de teksten gevormd te worden tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus.

Dr. Jos Douma is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle. Hij doceert de vakken spiritualiteit (ETF Leuven) en homiletiek (TU Kampen). Hij is al jaren diepgaand geïnteresseerd in de theorie en praktijk van de lectio divina omdat hij deze monastieke praktijk als een veelbelovende weg voor spirituele omgang met het Woord van God ziet.

Praktische informatie
Kosten: € 275,-
Inschrijven via www.tukampen.nl/pep
Locatie: Theologische Universiteit Kampen
Aantal deelnemers: min. 8 tot max. 12
Omvang: 2 EC (6 uur college, 50 uur voorbereiding, literatuurstudie, praktische oefening en reflectieverslagen)