nieuwetrilogieToen onze Reitze van 12 afgelopen woensdag thuiskwam uit school en de drie nieuwe boeken die net waren binnengekomen zag staan (keurig uitgestald op een plank in de boekenkast) was zijn reactie: ‘Zóo hé, vet cool zijn die!’

Dat is uiteraard allereerst een compliment voor de vormgever (Patrick Staal)! Want Reitze heeft de boeken (nog) niet gelezen. Maar zelf ben ik er ook erg blij mee dat deze drie boeken opnieuw het licht zien. Want ze verschenen oorspronkelijk in 2004 (Jezus ontdekken), 2005 (Jezus uitstralen) en 2008 (Jezus aanbidden). De belangrijkste vernieuwingen zitten in ‘Jezus ontdekken’ omdat dat boek nog gebruik maakte van de NBG 1951. Dat is nu uiteraard veranderd naar NBV 2004.

Met name ‘Jezus ontdekken’ werd een boek dat veel gelezen (en verkocht) werd. Deze herziene druk is al de achtste! Heel veel mensen (en groepen) hebben er blijkbaar iets in gevonden wat hen hielp om Jezus beter te leren kennen.

Want daar gaan deze boeken over: over Jezus. Het is zo belangrijk om hem steeds opnieuw en steeds beter te leren kennen. Heel je leven kun je nieuwe ontdekkingen doen rond Jezus!

Dat ze nu opnieuw verschijnen in een wat eigentijdser jasje, komt omdat ik achteraf zie hoezeer deze boeken ook over discipelschap gaan. En dat thema staat vandaag hoog op de agenda. De drie boeken beschrijven in wezen drie fases in discipelschap:

  • De eerste fase is het ontdekken van Jezus: Wie is hij? Hoe leer ik door Jezus de drie-enige God kennen? Hoe kan ik hem leren vertrouwen?
  • De tweede fase is die van het aanbidden van Jezus: Hoe kan het groot maken van Jezus in mijn leven inhoud krijgen? Hoe kan ik groeien in mijn bewondering voor hem?
  • En de derde fase van discipelschap is het uitstralen van Jezus: Hoe kan ik in de praktijk zo leven dat mensen iets van Jezus in mij zien? Hoe kunnen door mijn levensstijl andere mensen uitgenodigd worden om Jezus te leren vertrouwen en volgen?

Ik hoop dus dat (opnieuw) veel mensen deze boeken gaan lezen. Ze zijn ook heel goed bruikbaar in gemeenteprojecten. De boeken bevatten gespreksvragen die heel geschikt zijn voor geloofsgesprekken in groepen.

En nu maar hopen dat er nog veel meer mensen gaan zeggen, net als onze Reitze: ‘Zóo hé, vet cool zijn die!’

Jezus is het begin van alle discipelschap.
En hij is er ook het einde van.
Daarom gaan deze drie boeken voor leerlingen van Jezus over hém!