stilstaanStichting Gave (www.gave.nl) neemt het initiatief om alle kerken op te roepen om op zondag 20 september stil te staan bij wat er gebeurt nu er zo’n grote vluchtelingenstroom in beweging is gekomen. Stil te staan bij een enorm probleem. Stil te staan bij onszelf: waar raakt ons dit en wat kunnen we ermee en wat betekent nu gastvrijheid?

Mij is gevraagd om een preekschets te maken die als inspiratiebron kan dienen voor het samen luistere naar Gods stem als het gaat om de vluchtelingenstroom.

‘Gastvrijheid voor vluchtelingen en vreemdelingen’. Daar zal het over gaan. Welke Bijbelwoorden komen bij de boven? Wat wordt er bij jou geraakt? Wat zou je willen doen? Waarin voel je je machteloos? Waar gaat het nu echt om?

Als je hieronder iets van je gedachten en gevoelens deelt, help je me erg bij het voorbereiden van deze preekschets. Alvast bedankt!