vluchtelingenVluchtelingen. Ze zijn overal. Op zee. Langs snelwegen. In bussen. In opvangscentra. In journaals. In onze hoofden. In onze harten. Zouden al deze vluchtelingen door God naar ons toegestuurd worden zodat christenen en christelijke geloofsgemeenschappen weer een beetje kunnen oefenen met de betekenis van deze woorden uit de Hebreeënbrief (hoofdstuk 12 vers 13): ‘houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen’.

Soms vang ik dit geluid op: ‘Houd de gastvrijheid niet in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten ISIS-strijders ontvangen’. Nu begrijp ik best wel dat die gedachte er is (je kunt nu eenmaal niet altijd helpen wat je denkt), maar als die gedachte zich vastzet, zet ook de angst zich vast (die de bron is van deze gedachte).

Daarom is het belangrijk dat christelijke geloofsgemeenschappen (ook wel kerken genoemd, en tegenwoordig steeds vaker: oefenplaatsen) oefenen in liefde (het tegenovergestelde van angst). Eén van de vele vormen van die liefde (die we van God leren) is gastvrijheid. Want vlak voor die oproep in de Hebreeënbrief staat: ‘Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’

In de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, waar we ook worden opgeroepen tot gastvrijheid, is het al niet anders: ‘ Laat uw liefde oprecht zijn. (…) Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. (…) Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

Heel opvallend is overigens dat de oproep tot gastvrijheid (die vooral naar mensen buiten de gemeente zal gelden) in beide gevallen wordt voorafgegaan door een oproep tot onderlinge liefde (die vooral mensen binnen de gemeente geldt). Is dit niet een aanwijzing dat dat spreken over ‘de kerk als oefenplaats’ heel bijbels is? En vraagt onze reactie op de vluchtelingenstroom misschien ook niet allereerst dat we ons als christelijke geloofsgemeenschappen oefenen in (de deugd van de) gastvrijheid?

Dat zijn zo wat eerst vragen en reflecties op weg naar komende zondag, als het in de Zwolse Plantagekerk zal gaan over deze vraag: ‘Hoe gastvrij zijn wij voor vreemdelingen?’

gastvrij27september2015