Het Jaar van Barmhartigheid dat begonnen is op 8 december houdt me nog wel even bezig: ook de komende weken zal het thema van de barmhartigheid centraal staan in de meditaties op www.tijdmetJezus.nl. Ik  wil me nu gaan richten op de zogenaamde werken van barmhartigheid. Ik laat me daarbij inspireren door een boek van Anselm Grün: ‘Leven met compassie. De zeven werken van barmhartigheid’ (de titel van de komende meditatieserie is dus gelijkluidend aan deze titel).

Door de aandacht voor de wérken van barmhartigheid worden we ook geholpen om het praktisch en concreet te maken. Gods barmhartigheid is een schitterende eigenschap van God waar we beslist ook veel over moeten mediteren en contempleren. Maar daar mag het niet stoppen. Meditatie en contemplatie vormen de bron voor vernieuwd handelen.

Franciscus schrijft er onder andere dit over:

Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is de voorwaarde van ons heil. (Misericordiae Vultus, nr. 2)

Het is mijn vurig verlangen dat het christenvolk gedurende het Jubileum nadenkt over de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid. Het zal een manier zijn om ons geweten wakker te schudden, dat vaak ingeslapen is ten overstaan van het drama van de armoede, en om steeds meer door te dringen tot de kern van het Evangelie, waar de armen de bevoorrechten zijn van de goddelijke barmhartigheid. De prediking van Jezus houdt ons deze werken van barmhartigheid voor, opdat wij kunnen begrijpen of wij wel of niet leven als zijn leerlingen. (Misericordiae Vultus, nr. 15)

Hopelijk gaan de meditaties van de komende weken op www.tijdmetJezus.nl een bijdrage leveren aan zowel het overwegen van de barmhartigheid van God als het nadenken over en in praktijk brengen van de werken van barmhartigheid.

De werken van lichamelijke barmhartigheidDe werken van geestelijke barmhartigheid
1 te eten geven aan de hongerigen1 de twijfelenden raad geven
2 te drinken geven aan de dorstigen2 de onwetenden onderrichten
3 de naakten kleden3 de zondaars vermanen
4 de vreemdelingen opnemen4 de bedroefden troosten
5 de zieken bijstaan5 beledigingen vergeven
6 de gevangenen bezoeken6 lastige personen geduldig verdragen
7 de doden begraven7 tot God bidden voor de levenden en de doden