“De onderliggende oproep van de Bergrede is een oproep tot een spirituele revolutie, en dat lijkt me in ieder geval het meest urgente project voor onze tijd.

We hebben dringend behoefte aan een kompas dat niet alleen op de beursberichten en de economische groei is gericht, en aan een waardenschaal die de cultuur van ego- en eigenbelang van individuen en groepen, partijen en volkeren overstijgt.

De Bergrede biedt zo’n kompas voor hoe we onze ziel redden, de samenleving transformeren en de aarde leefbaar houden. Ze biedt zodoende een grondwet voor geluk, niet alleen mijn geluk maar dat van alle levende wezens.

Hein Stufkens

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]