“Iemand vroeg mij: ‘Wat is vandaag de urgentie van de Bergrede?’ Ik antwoordde dat deze woorden van Jezus naar mijn overtuiging de meest urgente tekst van deze tijd vormen. Waarom?

Midden in onze door geld en roem beheerste samenleving vormt de Bergrede een pleidooi voor eenvoudig leven. Tegenover de heersende onverschilligheid en de toenemende verharding roet de Bergrede op tot zachtmoedigheid en barmhartigheid. Ze zegt dat we ons verdriet en onze pijn mogen toelaten in plaats van die te verdringen of te bagatelliseren. Ze moedigt, in een wereld die bol staat van geweld en onrecht, hen aan die vrede stichten en recht doen. Ze komt op voor vervolgden en voor mensen die met de nek worden aangekeken; voor de mensen die worden toegeschreeuwd dat we er van hun soort liever ‘minder, minder!’ hebben in onze samenleving. Ze ontmaskert huichelarij en ze daagt ons uit om met een zuiver hart te leven.

Dat lijkt me allemaal nogal urgent.”

Hein Stufkens

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]