“Er zijn aanwijzingen genoeg om te handhaven dat Jezus’ onderwijs ook geldig is voor latere tijden. De hele rede is reeds gesteld in onvoorwaardelijke toon en de formuleringen zijn zo algemeen als maar mogelijk is.

Verder vinden we gedeelten van het onderwijs zoals dat in de Bergrede is gegeven ook later weer in de evangeliën: het is steeds herhaald en de mensen ingeprent. Na zijn opstanding ontbiedt Jezus zijn leerlingen op de berg waar Hij zijn geboden had gegeven en Hij draagt ze dan op om al de volken tot leerlingen te maken door ze te leren onderhouden al wat Hij zelf bevolen heeft (Matteüs 28:16-20).

Blijkbaar is het aan het eind van Matteüs’ evangelie geen vraag meer wat Jezus dan wel bevolen heeft aan leerlingen: dat stond al eerder in het boek en met name in de rede op de berg. Het verbaast ons ook niet wanneer we ontdekken dat de brief van Jakobus gedrenkt is in deze bergrede en die som bijna letterlijk citeert om de gemeente op het goede spoor te houden.

J. van Bruggen

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]