“Het belang van de Bergrede blijkt wel uit de voorbereidingsnacht. Lucas (6:12-19) vertelt dat Jezus deze nacht tussen de aankomst bij de berg en de grote rede, wakend heeft doorgebracht. Het is de enige keer dat wij lezen over een hele nacht vol gebed.

Jezus begon zijn geboden niet te preken voordat Hij urenlang voor het volk geknield had liggen smeken bij de Vader. In de vroege morgen wees Hij toen de twaalf aan als discipelen die altijd bij Hem zouden blijven. De kring van de leerlingen werd zo tot een soort volk met een raad van twaalf. Er begint zich iets af te tekenen van een grondplan voor een nieuw volk, verzameld rond Jezus.

En daarna daalt Jezus af naar de vlakke plaats bij de berg om zieken te genezen en om zijn rede tot leerlingen en toehoorders te houden. Ook de voorbereiding laat zien dat Jezus al deze mensen in dienst wil nemen voor een grote toekomst. De geloofservaringen rond de genezingen moeten worden omgezet in geloofsgehoorzaamheid aan Jezus’ geboden.

J. van Bruggen

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]