“De Bergrede, met haar radicalisering van de wet en de moraal, haar ongehoorde voorbeelden van liefde-in-de-praktijk, haar nadruk op de daad, die niet kan worden misverstaan, haar eis van een overvloediger gerechtigheid dan die der Farizeeën, deze Bergrede behoort tot het evangelie.

Wie de Naam van Christus belijdt, belijdt niet alleen Zijn Menswording, Zijn Kruis en Opstanding, belijdt niet alleen de Verzoening, de Verlossing en de Voleinding door Hem, maar hij belijdt Jezus Christus als zijn Heer en Gebieder en hij gelooft in Zijn onderwijzing.

J. de Graaf

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]