“De Bergrede is en blijft gebonden aan Jezus Christus als de representant van het komende Koninkrijk en verkondigt een liefde, die haar zin van Hem ontvangt en slechts in Hem bewaart.

Het is zinloos te trachten de mogelijkheid van het leven naar de voorschriften der Bergrede buiten Hem om te funderen in een vooronderstelde goedheid of redelijkheid van de mens der oude bedeling.

Het is ook zinloos de onmogelijkheid van het handelen naar de geboden der Bergrede te betogen op grond van een vooronderstelde zondige natuur van de mens. Want deze zondige mens is reeds heden in genade aangenomen en de krachten van het komende Koninkrijk hebben reeds vat op hem.

J. de Graaf

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]