“Het is de grote verdienste van de christologische uitleg van de Bergrede, dat deze het volle licht laat vallen op de persoon van de Prediker op de Berg en pas van daaruit de prediking wil verstaan en doen verstaan.

Dan vraagt men niet meer in de eerste plaats: wat zegt de Bergrede op deze of die plaats over het leven, het huwelijk, de waarheid, de gemeenschap, het gebed enz. maar wat zegt de Bergrede over Jezus en daarna pas – neen, niet ‘wat is de mening van Jezus over dit of dat probleem?’, maar – in welk licht verschijnt nu het mensenleven, hoe komt het, dat wij onszelf tegelijk wel en niet herkennen in dit licht?

J. de Graaf

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]