“In de dagen van de Reformatie in het begin van de 16e eeuw, is er een bevrijdende belevenis geweest. Toen is gebeurd dat de bijbel, die gedurende de middeleeuwen in hoofdzaak slechts door geestelijken werd gelezen (en zelfs dat nog maar zeer matig) weer in het midden van het gewone kerkvolk is gelegd en toegankelijk gemaakt voor wat men leken noemde (dit alles mede bevorderd door de boekdrukkunst).

Zou het niet zo kunnen zijn dat op soortgelijke wijze in onze tijd de bergrede weer binnen handbereik van gewone kerkmensen (en van vele anderen!) wordt gelegd en dan eveneens met een bevrijdende werking?

Evenmin als de bijbel vóór de Reformatie voor iederéén een gesloten boek was, evenmin is de bergrede dat geweest in de afgelopen eeuwen. Maar het weer voluit in het centrum van de aandacht plaatsen – dàt was relatief nieuw wat de bijbel betreft na Luther, Menno Simonsz, Zwingli, en Calvijn; zoals het weer in het centrum plaatsen van de bergrede voor onze tijd iets (relatief) nieuws zou zijn. En tegelijk iets volstrekt onmisbaars om niet alleen het huis van de kerk, maar ook het huis van de hele samenleving voor de val te bewaren, een val die voorzegd is als we door zouden gaan met naar deze woorden van Jezus wel te luisteren, maar er niet naar te handelen.

Feitse Boerwinkel

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]