“Jezus sprak de Bergrede niet uit opdat wij in wanhoop de wenkbrauwen zouden fronsen over ons falen om de volmaaktheid te bereiken. Hij gaf die om ons daarmee Gods Ideaal mee te delen waarnaar we altijd moeten blijven streven, maar ook om ons te laten zien dat niemand van ons dat Ideaal ooit zal bereiken.

De Bergrede dwingt ons ertoe de grote afstand die er is tussen ons en God te erkennen en maakt ons duidelijk dat iedere poging om de afstand te verkleinen door de eisen te matigen gedoemd is te mislukken.

De ergste tragedie zou zijn om de Bergrede te vervormen tot een nieuwe vorm van wetticisme; in plaats daarvan moet die een eind maken aan alle wetticisme. Wetticisme zoals de Farizeeën die beoefenden, zal altijd falen, niet omdat die te strikt zou zijn, maar omdat die niet strikt genoeg is.

Philip Yancey

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]