“Jarenlang had ik gedacht dat de Bergrede een blauwdruk was voor menselijke gedrag waaraan niemand kon voldoen. Toen ik die opnieuw las, kwam ik tot de ontdekking dat Jezus deze woorden niet laat horen om ons daarmee te belasten, maar om ons te vertellen hoe Gód is.

In de Bergrede gaat het over Gods karakter. Waarom moeten we onze vijanden liefhebben? Omdat onze tegemoetkomende Vader zijn zon laat opgaan over bozen en goeden. Waarom moeten we volmaakt zijn? Omdat God volmaakt is.

Philip Yancey

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]