“Naast het doen bestaat alleen nog maar het niet-doen. Maar er bestaat geen willen-doen en toch niet-doen. Wie met Jezus’ woord anders omgaat dan door het doen, spreekt Jezus tegen, zegt ‘neen’ tegen de Bergrede, doet Zijn woorden niet.

En al zou ik mijn geloof, mijn principiële erkenning van dit woord nog zo stellig en vast betuigen, Jezus noemt dat niet-doen. Het woord echter, dat ik niet wil doen, is voor mij geen rots waarop ik een huis kan bouwen. Er is geen sprake van eenheid met Jezus. Hij heeft mij nooit gekend.

Daarom gaat, wanneer de stormwind op dat moment komt, het woord voor mij snel verloren; dan ervaar ik, dat ik de waarheid nooit geloofd heb. Ik had niet het woord van Christus, maar een woord dat ik Hem ontfutseld had en mij had toegeëigend, doordat ik erover nadacht, zonder het echter te doen. Dan zal de val van mijn huis groot zijn, omdat het niet rust op Christus’ woord.

Dietrich Bonhoeffer

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]