“Wij hebben de Bergrede gehoord, wij hebben hem misschien begrepen. Maar wie heeft hem echt goed gehoord? Op deze vraag geeft Jezus tenslotte antwoord.

Jezus laat zijn toehoorders niet eenvoudig weggaan met de bedoeling, dat ze van zijn woorden maken wat hun aanstaat, opdat ze eruit zoeken wat hun voor hun leven waardevol dunkt, opdat ze nagaan hoe deze leer zich verhoudt tot de ‘werkelijkheid’. Jezus geeft zijn woord niet prijs aan zijn toehoorders om het in hun handen als koopwaar te laten misbruiken; neen, Hij geeft het hun zo, dat het alleen over hen macht moet houden.

Menselijk gezien bestaan er ontelbare mogelijkheden om de Bergrede te begrijpen en op te vatten. Jezus kent slechts één mogelijkheid: eenvoudig heengaan en gehoorzamen. Niet uitleggen, toepassen, maar doen, gehoorzamen. Dat alleen is het ware horen van Jezus’ woord. Maar ook weer niet praten over het doen als over een ideale mogelijkheid, maar werkelijk beginnen met doen.

Dietrich Bonhoeffer

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]