“Het lijkt een voorteken te zijn, het laatste beeld dat Jezus gebruikt in zijn manifest van het koninkrijk: we zien een huis dat instort tijdens de storm.

Het beeld staat in scherp contrast met de woorden die enkele minuten eerder klonken – over zorgeloos leven zoals de vogels in de lucht en de bloemen in het veld, zeker van Gods zorg. Het is een verontrustende manier om een boodschap te beëindigen. Het geeft ons niet een goed gevoel, maar laat ons achter in het bewustzijn dat we een keuze hebben.

Daarom denk ik dat we vanaf dit punt niet verder kunnen gaan zonder onszelf een paar pittige vragen te stellen over onze levens, onze wereld en onze levensstijl. Wat zou er in onze wereld gebeuren als steeds meer mensen deze manier van leven in praktijk zouden brengen? Wat zou er in onze individuele levens gebeuren, als we de woorden van Jezus niet maar alleen zouden horen, als we niet alleen maar zouden zeggen ‘Heer, Heer!’ maar zijn woorden zouden horen én doen? En welke toekomst kunnen we voor onszelf, ons land en onze planeet voorspellen als we het ethische manifest van Jezus verwerpen (ook al bewijzen we er in theorie lippendienst aan)?

Brian McLaren

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]