Vandaag is er een nieuwe website van start gegaan. Samen met anderen (in het bijzonder: Ingeborg Janssen en Robbertjan Perk) verlang ik naar contemplatieve vernieuwing van de kerk en draag ik daar ook graag een steentje aan bij. Dit is wat we schreven op de nieuwe site.

Contemplatio verlangt naar contemplatieve vernieuwing van de kerk en wil op eenvoudige wijze dat vuurtje aanwakkeren.

Verlangen
In onze samenleving en in kerken zien we mensen die verlangen naar een manier van leven die authentiek, uit een stuk en in balans is. In de veelheid van keuzes en de waan van de dag verlangen mensen naar eenvoud, naar inzicht in wat er echt toe doet, naar begeleiding om spirituele inzichten te verinnerlijken en in hun levensstijl tastbaar te laten worden.  Een zoektocht naar het gelukkige leven, een zoektocht naar God. Ook in kerken leeft dit verlangen en is er soms verlegenheid mee. Er staat immers zoveel op de agenda. En ruimte nemen om in stilte bij God te zijn, naar binnen te keren, zijn we niet zo gewoon.

Contemplatie als bron
Er zijn veel bronnen in de christelijke traditie die kunnen helpen dieper te leven. Een van die bronnen is contemplatie, in stilte bij God zijn. Dat vraagt om oefening. Hoe kun je midden in de wereld staan en contemplatief leven? Hoe kun je een contemplatieve houding ontwikkelen die je helpt te onderscheiden: hierin is God aanwezig, dit doet er nu toe? Hoe kun je als mens, maar ook als kerk hier in groeien?

Het vuur van contemplatie aanwakkeren
Contemplatio verlangt ernaar dat het vuur van contemplatie aangewakkerd wordt. Hier wil zij op twee manieren een rol in spelen:

  • Contemplatio verbindt mensen die zich richten op contemplatieve begeleiding met elkaar. Daarin is deze website een sleutel. Op deze website lees je blogs, artikelen of columns over contemplatie, geschreven door verschillende mensen. Landelijke ‘vuurtjes’ ofwel activiteiten worden hier voor het voetlicht gebracht.
  • Contemplatio ziet dat de eigen spiritualiteit van voorgangers en predikanten vaak ondergesneeuwd dreigt te raken. Zij brengt daarom gesprekken op gang over spirituele en contemplatieve vorming van predikanten, theologiestudenten en kerkelijke kader.

Ga naar contemplatio.nl.