Hieronder vind je dertig korte gebedszinnen die je gedurende een dag (of een week of een maand) telkens van binnen kunt herhalen als manier om gericht te blijven op Gods aanwezigheid in jouw leven en in deze wereld.

1

Wees mij genadig, hoor mijn gebed. – Psalm 4:2

2

U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. – Psalm 16:2

3

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte. – Psalm 18:1

4

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd. – Psalm 25:4

5

Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken. – Psalm 27:8

6

In uw hand liggen mijn lot en mijn leven. – Psalm 31:16

7

Bij u is de bron van het leven – Psalm 36:10

8

Haast u mij te helpen, Heer, u bent mijn redding. – Psalm 38:23

9

Mijn ziel dorst naar God, de levende God. – Psalm 42:3

10

Groot is de HEER, hem komt alle lof toe. – Psalm 48:2

11

Schep, o God, een zuiver hart in mij. – Psalm 51:12

12

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. – Psalm 62:6

13

U die ons bidden hoort, tot u komt de sterveling. – Psalm 65:3

14

Antwoord mij, HEER, u bent genadig en goed. – Psalm 69:17

15

Al wat ik heb, is God, nu en altijd. – Psalm 73:26

16

Luid roep ik God, dat hij mij hoort. – Psalm 77:2

17

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. – Psalm 84:6

18

Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. – Psalm 86:11

19

Vervul ons in de morgen met uw liefde. – Psalm 90:14

20

Groot is de HEER, hem komt alle lof toe. – Psalm 96:4

21

HEER, mijn God, hoe groot bent u. – Psalm 104:1

22

Zie uit naar de HEER en zijn macht. – Psalm 105:4

23

Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw. – Psalm 108:5

24

De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem. – Psalm 116:1

25

Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte. – Psalm 119:32

26

Als uw woorden open gaan, is er licht. – Psalm 119:130

27

Onze hulp is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. – Psalm 124:8

28

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij. – Psalm 139:1

29

Mijn ziel verlangt naar u. – Psalm 143:8

30

De HEER wil ik loven zolang ik leef. – Psalm 146:2