Zondag 15 november preek ik over Ezechiël 37:1-14. Daar vinden we het visioen van Ezechiël waarin God zijn adem blaast in wat dood en dor is.

Luister naar de voorlezing van dit bijbelgedeelte door gemeentelid Karin Harsevoort:

Gespreksvragen

  1. Wat treft je het meest in het visioen dat Ezechiël ziet?
  2. Welke gedachte of opmerking uit de preek trok speciaal je aandacht? Waar kwam dat door?
  3. Waar zie jij concreet doodsheid en dorheid in jouw leven, het leven van de kerk of net leven van de wereld?
  4. Hoe kan Ezechiëls antwoord ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen’ en rol spelen in jouw (geloofs)leven? Aan welke situatie of relatie moet jij dan denken?
  5. Wat is de rol van het profeteren (‘Góds woorden spreken’) vandaag in het leven van de kerk?
  6. Waar zie jij dat God zijn belofte (‘Ik zal jullie mijn adem geven’) daadwerkelijk vervult? Wat gebeurt er dan?
  7. Welke plek nemen ‘ademhalingsoefeningen’ in in jouw leven? Zou je daarin iets nieuws willen doen?