Vandaag is mijn studieperiode begonnen die gewijd is aan het thema ‘Geloven als een millennial’. Ik heb gekozen voor deze thematiek omdat de Plantagekerk waar ik voorganger ben voor ruim een derde deel bestaat uit deze leeftijdsgroep (geboren tussen 1980 en 2000, of iets strikter tussen 1985 en 2000).

Het leek me daarom goed me te verdiepen in hun leefwereld, hun verlangens en ambities, hun vragen en thema’s. Als vraagstelling voor deze studieperiode heb ik geformuleerd:

“Hoe kan ik als predikant en hoe kunnen wij als Plantagekerk millennials helpen om in hun dagelijkse leven Jezus te volgen?”

Toelichting bij de vraagstelling

  1. Het gaat me dus in eerste instantie om millennials die betrokken zijn bij de kerk. Maar ik wil tegelijk wel graag goed zicht krijgen op wat kenmerkend is voor millennials in zijn algemeenheid, kerkelijk betrokken of niet, gelovig of niet.
  2. De eerste fase van mijn studie zal dus ook gewijd zijn aan de vraag: ‘Wat is kernmerkend voor millennials in het algemeen?’ (Daarbij noteer ik tussen haakjes dat ik weet dat er ook wel wat sceptisch wordt aangekeken tegen het denken in generaties en tegen het kunnen vaststellen van kenmerken die voor alle leden van een generatie zouden opgaan. Maar ik doe op dit moment geen wetenschappelijk onderzoek en ga dus redelijk vrij en onbekommerd om met alle informatie die ik tegen ga komen.)
  3. Tijdens de studieperiode ga ik een aantal ‘deskundigen’ bevragen op hun kennis over en ervaring met millennials. Daarnaast zoek ik ook heel graag de ontmoeting met millennials zelf, waarbij ik me richt op millennials uit de eigen gemeente. Ze krijgen een enquête voorgelegd, ik ga een stuk of zeven persoonlijke gesprekken voeren (online), ik ga een online groepsgesprek in Zoom organiseren én een fysieke bijeenkomst met een groep in de kerk.
  4. Ik wil millennials graag helpen ‘om Jezus te volgen in hun dagelijkse leven’. Ik formuleer dat bewust zo: het gaat me erom dat de (kerkelijk betrokken) millennials zich gezien voelen in hun verlangen om in hun dagelijkse leven (werk, gezin, vriendenkring, relaties etc.) hun geloof inhoud en vorm te geven. Ik ga dat ook combineren met een thematiek die mij zelf sterk bezig houdt: spiritualiteit. Dat perpectief ga ik nadrukkelijk aanbrengen (logisch ook omdat het gaat over ‘Geloven’): ‘millennials en (christelijke) spiritualiteit’.
  5. Ik heb gekozen voor de titel ‘Geloven als millennial’. Tegelijk maakt het woord ‘geloof’ in de christelijke traditie deel uit van een bekende drieslag die ons door de apostel Paulus wordt aangereikt: geloof, hoop en liefde. Daarom wil ik ook aandacht hebben voor de thema’s ‘Hopen als een millennial’ en ‘Liefhebben als een millennial’.

Doel

Wat wil ik bereiken met deze studie? Ik werk in elk geval toe naar een document waarin ik de kerkenraad van de Plantagekerk aanbevelingen geef die voortkomen uit de gevonden antwoorden op de vraagstelling: “Hoe kan ik als predikant en hoe kunnen wij als Plantagekerk millennials helpen om in hun dagelijkse leven Jezus te volgen?”

Ik hoop ook dat ik zelf een stap kan zetten op de weg van het aandacht geven aan spiritualiteit onder millennials. Die thematiek houd mij sterk bezig en ik ben benieuwd of ik daarin ook van betekenis kan zijn voor deze generatie. ‘Mediteren als een millennial’ zal ook de aandacht krijgen: hoe kunnen millennials geholpen worden om de weg van de meditatie te leren gaan?

Drie fases

Maar goed, zover is het nog niet. Ik neem eerst anderhalve week (fase 1) om heel veel informatie op te halen door het lezen van enkele boeken (Het Millennial Mysterie; The New Copernicans; Changing Shape – zie onderaan dit bericht), het doen van internetonderzoek, het luisteren naar podcasts en het spreken met enkele deskundigen op het gebied van millenials en kerk.

Dan hoop ik zover te zijn dat ik een zinvolle enquête kan samenstellen die ik verspreid onder een groep millennials. En vervolgens organiseer ik de verschillende voorgenomen ontmoetingen met millennials (online en fysiek) om naast de informatie uit de enquete ook meer persoonlijke en diepgaandere kennis op te doen uit de eerste hand (fase 2).

En tenslotte (fase 3) moet het komen tot een afronding in de vorm van een document met aanbevelingen.

Intussen ga ik proberen om vijf keer per week een blog te schrijven (dit is de eerste en het worden er hopelijk 20) waarin ik verslag doe van wat ik heb gelezen, ontdekt en meegemaakt tijdens dit studietraject. Iedereen die wil kan meelezen!

Boeken lezen

Deze drie boeken ga ik in elk geval lezen:

  1. Ruth Perrin – Changing Shape. The Faith Lives of Millennials (2020).
  2. John Seel, The New Copernicans. Millennials and the Survival of the Church (2018).
  3. Jasper Scholten, Het millennial mysterie. Van overleven naar een zinvol leven in de prestatiemaatschappij (2019).