Millennials zijn niet de veroorzakers van een culturele shift maar de dragers ervan. Dat is een belangrijke gedachte in Seels boek ‘The New Copernicans. Millennials and the Survival of the Church’. En het in beeld krijgen van en acteren op deze culturele shift is een urgente taak voor de kerk die zich voorbereidt op de toekomst die al onder ons is.

Belangrijk boek

Ik heb de indruk dat Seels boek een erg belangrijk boek is. Ik geniet er zelf met volle teugen van en denk dat het goed is om meerdere blogs aan dit boek te wijden om de gedachtegang goed helder te krijgen en ook door te geven. Want hier wordt een weg gewezen die van groot belang is voor de kerk die komt.

Seel geeft woorden aan hoe een nieuwe generatie (de millennials, maar je hoeft niet per se tussen 1980 en 2000 geboren te zijn om deze millennial mindset te kennen en te beleven) denkt en het leven ervaart. Dat is anders dan eerdere generaties. En zeker ook anders dan het evangelicalisme en protestantisme zoals die al enkele eeuwen gedomineerd worden door een Verlichtingsmindset. Millennials zijn: post-Verlichting.

Pan-pan

Seel noemt zijn boek een pan-pan waarschuwing. Pan-pan is het in de radiotelefonie gebruikelijke signaal voor spoedoproepen maar niet voor ernstig en onmiddellijk gevaar. Hij geeft geen mayday-signaal, want dan gaat het over acuur gevaar. Seel wil dus iets op de agenda zetten met een hoge urgentie, zonder te suggereren dat we nu eigenlijk al te laat zijn. Er is nog tijd, maar er moet wel echt wat gebeuren (blz. xxii):

This book is a pan-pan alert. There is a looming cultural frame shift, largely carried by millennials, which if ignored is poised to threaten the evangelical church.

Seel richt zich in zijn boek met name op het evangelicalisme maar stelt dat wat hij te zeggen heeft net zo relevant is voor het mainline Protestantisme en voor de Rooms Katholieke Kerk. Daarbij heeft hij met name ook de leiders van de kerken op het oog: zullen zij als kerkelijke leiders de vooruitziende blik én de nederigheid hebben om de waarschuwing ter harte te nemen en om deze nieuwe culturele mindset optimaal gaan gebruiken als een kans voor de kerk?

Want, en dat is de stelling en de belofte van het betoog van Seel: als we oprecht kijken naar de millennial mindset, zonder vooroordeel, zullen we ontdekken dat die mindset verdacht veel op die van Jezus lijkt. Een kerk die meebeweegt met de millenial mindset zal meer als Jezus worden.

Boek in zes delen

Ik ben het boek aandachtig aan het lezen en neem jou als lezer van deze serie blogs graag mee in het verhaal van het boek als geheel door aan elke van de zes delen van het boek aan aparte blog te wijden.

Deel 1: de waarschuwing

Waar moet voor worden gewaarschuwd? Wat is er aan de hand? Wat gaat er gebeuren als de kerk de frame shift die gaande is negeert?

Deel 2: de frameshift in beeld

Hier biedt Seel een beschrijving van het fundamentele contrast tussen de ‘dwellers’ en de ‘explorers’, tussen degenen met een gesloten en die met een open perspectief.

Deel 3: vier antwoorden op de waarschuwing

Er zijn volgens Seel vier manieren waarop je kunt omgaan met de (naderende) culturele shift.

De eerste twee manieren zijn niet aan te bevelen: er vanuit zelfrechtvaardigende hoogmoed blind voor zijn of er vanuit religieuze motieven doof voor zijn.

De laatste twee manieren zijn wel aanbevelenswaardig: mee durven bewegen met de verwarring en de twijfel en op nederige wijze theologische creativiteit aan de dag leggen.

Deel 4: zeven kenmerken van de millenial mindset

Dit zijn de zeven kenmerken die Seel bespreekt om de millennial mindset te typeren:

 1. Seculier: een immanente beleving van de werkelijkheid
 2. Een open onderzoekshouding
 3. Van alle kanten aangevochten overtuigingen in een hyperpluralistische wereld
 4. Gerichtheid op ervaringen
 5. Prioriteit geven aan relationaliteit
 6. Authenticiteit als voorwaarde
 7. Nadruk op verlangens

Deel 5: vier basisverlangens

Seel wijst vier verlangens aan die sterk leven bij mensen met een millenial mindset. Als de kerk deze verlangens leert gebruiken als ‘invoegstroken’ om millennials (verder of opnieuw) mee te nemen op de weg van het christelijk geloof, is er hoop voor de kerk van de toekomst:

 1. Verlangen naar gerechtigheid
 2. Verlangen naar schoonheid
 3. Verlangen naar liefde
 4. Verlangen naar spiritualiteit

Deel 6: wat crisisleiderschap vraagt

De evangelische manier van reageren op wat zich aandient (vijf manieren: reign, revival, resentment, retreat en reassertion) is absoluut ontoereikend. Millennial leiderschap is nodig.