PERSBERICHT Amersfoort/Meppel maandag 17 oktober 2022

Op maandagavond 24 oktober vindt de presentatie plaats van de Nederlandse vertaling van het boek ‘Naakte spiritualiteit. Leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden’ van de bekende Amerikaanse auteur Brian McLaren. 

De presentatie vindt plaats in de vorm van een webinar dat door de School voor Spiritualiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Uitgeverij Brandaan.

Zoekers

Brian McLaren spreekt met zijn boeken talloze zoekende christenen en spirituele zoekers van alle leeftijden aan die verlangen naar een eenvoudige, duurzame en praktische spiritualiteit die vitaler is dan veelal geboden wordt binnen geïnstitutionaliseerde kerken. 

McLaren zoekt in zijn boek ‘Naakte spiritualiteit’ naar een leven met God dat helemaal terug gaat naar de kern, ontdaan van alle opsmuk en onechtheid. 

Hij zet in bij twaalf eenvoudige spirituele grondwoorden (zoals: ‘hier’, ‘dank, ‘sorry’, ‘ja’) en reikt spirituele praktijken en houdingen aan die helpen om in het gewone dagelijkse leven betekenisvolle verbinding te zoeken met God.

Online cursus

Rond dit boek van Brian McLaren biedt Jos Douma van de School voor Spiritualiteit per 1 januari 2023 een online cursus van twaalf weken aan. Deelnemers kunnen dan kennismaken en oefenen met de twaalf spirituele grondwoorden en zo een nieuw begin maken met een betekenisvol spiritueel leven.

Aanmelden voor het webinar kan via onderstaande button.


Naakte spiritualiteit. Leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden
Brian McLaren
paperback | 320 pagina’s | ISBN 978 94 6005 064 0 | € 22,99


Noot voor de redactie

U kunt contact zoeken met:

Jos Douma (School voor Spiritualiteit): jos@levenindekerk.nl, 06-5718761

Peter Johannes (Uitgeverij Brandaan): info@uitgeverijbrandaan.nl