Wil je een nieuwe impuls voor je preekwerk? Of wil je juist eerste stappen op de weg van het preken zetten? Dan is deze cursus echt wat voor jou!

 • Wanneer? Maandagen 13 en 27 januari, 10 en 24 februari 2020
 • Waar? Zuiderkerk, Rienck Bockemakade 7, Sneek
 • Hoe laat? 19.45 uur tot 21.45 uur
 • Wie geeft de cursus? Jos Douma
 • Wat zijn de kosten? € 50,00 p.p. voor 4 avonden
 • Info: kijk op Compascuum Sneek of bel: 0515-335164
 • Aanmelden: op de site van Studiecentrum Compascuum Sneek

Cursusinformatie

Elke zondag wordt er gepreekt. Het aantal preken dat wereldwijd op zondag wordt gehouden is oneindig veel groter dan het aantal voetbalwedstrijden of welke sport dan ook. Het geloof is uit het horen zegt de apostel Paulus, dus verwachtingen zijn hooggespannen: er gaat iets gebéuren. En dat vraagt nogal wat van predikanten en voorgangers. Wat is een ‘goede’ preek? Wat willen we met onze preek bereiken?

In preken draait het op drie manieren om nabijheid: dicht bij de tekst, dichtbij de hoorder en dichtbij jezelf. En in dat alles altijd eerst en vooral: dichtbij de Vader, dichtbij Jezus en dichtbij de heilige Geest!

Preken met Spirit

In de cursus ligt het accent op de rol van de heilige Geest en de plaats van het gebed in preekvoorbereiding en het houden van de preek. Er zijn andere preekcursussen die meer gericht zijn op de communicatieve of de praktische kant van preken of op inhoudelijke thema’s die in prediking aan de orde kunnen komen. De cursus ‘Preken met Spirit’ wil nadrukkelijk aandacht vragen voor het werk van de Geest in de preekvoorbereiding en de prediking, met thema’s als: gebed, zalving van de Geest en contemplatie.

Cursus van vier avonden

Preken met Spirit is een cursus van vier avonden voor voorgangers en kerkelijk werkers en iedereen met een passie voor preken. 

We gaan tijdens de avonden aan de slag met een groot aantal thema’s en aspecten die belangrijk zijn in de preekvoorbereiding en het preken. Onderaan deze pagina vind je voorbeelden van vragen die leidend zullen zijn. Tegelijk is het de bedoeling dat we ook van elkaar leren door onze ervaringen, verlangens en valkuilen te delen.

“Preken is mijn passie. Altijd gaat het me om aansprekende en spraakmakende Christusprediking die verrijkend is voor je spiritualiteit.”

Jos Douma (1968) is predikant van de Plantagekerk in Zwolle. Hij is daarnaast auteur van boeken op het gebied van bijbellezen, lectio divina, gebed en kerk-zijn. Aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven doceert hij het vak Christelijke Spiritualiteit. In 2002 was hij samen met Ron van der Spoel mede-oprichter van de Preekbeweging Passie voor Preken die tot 2007 bestaan heeft. In 2018 stond hij aan de wieg van de spirituele vernieuwingsbeweging Contemplatio.

Vragen

Alleen wie vragen heeft, kan leren. Een vraag is altijd een uitnodiging tot verder nadenken, dieper gaan, open zijn voor nieuwe antwoorden. Daarom wordt de cursus opgezet vanuit een groot aantal vragen (hieronder staan er 25) die richting en houvast geven in de (soms ingewikkelde maar altijd boeiende!) complexiteit van het preekproces.

 1. Wat is preken?
 2. Hoe blijf ik een beginner?
 3. Waarom wil ik preken?
 4. Wie is Christus voor mij? 
 5. Hoe speelt spiritualiteit een rol in het preekproces?
 6. Hoe kies ik een tekst?
 7. Hoe kan ik me oefenen in ontvankelijkheid?
 8. Hoe kleurt gebed mijn preekvoorbereiding?
 9. Hoe laat ik me leiden door de Geest?
 10. Hoe kan ik leren om stil te zijn en te zwijgen voor het Woord?
 11. Hoe luister ik naar de tekst?
 12. Hoe stem ik af op de gemeente?
 13. Hoe ga ik om met hoorderswensen?
 14. Hoe geef ik de actualiteit een plaats in mijn preek?
 15. Wie ben ik zelf als ik preek?
 16. Hoe kom ik tot de kern van wat ik wil zeggen?
 17. Wat wil ik met mijn preek bereiken?
 18. Hoe bouw ik mijn preek op?
 19. Wat maakt dat ik mijn preek uitschrijf of juist niet?
 20. Hoe word ik creatief?
 21. Hoe weet ik dat wat ik ga zeggen klopt?
 22. Wat is de plek van de preek in de liturgie?
 23. Hoe ben ik present als ik preek?
 24. Hoe laat ik het vervolg van mijn preek aan God over?
 25. Hoe ga ik om met kritiek op mijn preek?
 26. Hoe blijf ik een leerling in het preken?

Om te lezen

Als je als cursusdeelnemer inspiratie en verdieping zoekt rond preken en preekvoorbereiding, kun je op onderstaande links naar artikelen en blogposts klikken.