Zo’n studieverlof waar ik nu in zit had natuurlijk heel gemakkelijk een boekenstudie kunnen worden. En nu geloof en ervaar ik dat het lezen van boeken over millennials zeer verrijkend is. Op die manier kun je in korte tijd vertrouwd raken met wat anderen al gevonden en ontdekt hebben rond de millennialgeneratie.

(Onderaan deze blog lees je meer over een enquête!)

Drie boeken

Wel had ik met mezelf van tevoren al afgesproken dat ik me tot drie boeken zou beperken:

 • Het millennial mysterie. Van overleven naar zinvol leven in een prestatiemaatschappij van Jasper Scholten.
 • Changing Shape. The Faith Lives of Millennials van Ruth Perrin.
 • The New Copernicans. Millennials and the Survival of the Church van John Seel.

Lees hieronder overigens meer over een vierde boek.

Copernicaanse wending

Het derde boek kreeg ik op Instagram getipt van iemand. En dat boek is wat mij betreft echt een schot in de roos. Een superbelangrijk boek dat iedereen zou moeten lezen die zich in de thematiek van de millennials wil verdiepen én op zoek is naar een antwoord op de vraag hoe je kerk kunt zijn met een millennial mindset.

Dat gaat natuurlijk niet iedereen doen😃, en daarom schrijf ik een serie blogs om de inhoud ervan door te geven (er zijn er nu twee, morgen volgt de derde en dan volgende week nog een paar):

Luisteren naar millennials

Het boek van Ruth Perrin benadrukte iets wat ik intuïtief ook al wel wist: Praat met millennials! Dat ben ik dus aan het doen. Inmiddels heb ik tien online interviews gehouden met millennials. Dat doe ik via Zoom met de mogelijkheid om de gesprekken op te nemen. Dat heb ik dus ook gedaan en dat heeft geresulteerd in tien audiobestanden van een uur vol inspiratie en informatie en persoonlijke inzichten en verhalen van millennials zelf. Echt heel boeiend en inspirerend.

Op een later moment ga ik die gesprekken een voor een terugluisteren en er de sprekendste uitspraken en citaten uit optekenen en delen (geanonimiseerd) via enkele blogs. Dat zal denk ik niet meer lukken binnen de vier weken van het studieverlof, maar er ligt nog een werkluwe zomerperiode voor me waarin ik daar zeker ruimte voor zal kunnen vinden.

Dit ook omdat ik deze thematiek echt graag verder wil oppakken, ook concreet in het gemeenteleven van de Plantagekerk.

Kerk na corona

Maar moet ik eigenlijk niet met heel andere dingen bezig zijn? De kerk gaat weer op! Moet alle aandacht nu niet gaan naar wat er nodig is om een doorstart te kunnen maken als kerk na corona en samen te kijken welke wonden er gelikt moeten worden en hoe we weer ‘back to normal’ kunnen gaan?

Ik ben daar niet voor, als ik dat eerlijk mag zeggen. Is dit niet juist het moment om vorm en inhoud te geven aan de nieuwe toekomst van de kerk die al onder ons aangekomen is in de millennial generatie? Is dit niet juist het moment om niet alleen te praten over die nieuwe toekomst maar die ook meteen te praktizeren?

Een vierde boek

Ik sluit mij graag aan bij het pleidooi van Tim Vreugdenhil dat binnenkort wereldkundig wordt gemaakt in boekvorm (28 juni 2021): ‘Opener dan ooit. Nieuwe kansen voor kerken‘. Ik mocht al een digitaal exemplaar van dit boek ontvangen om er binnenkort over te schrijven (en ik gebruik het als vierde boek tijdens mijn studieperiode). En bij deze alvast: kóóp dit boek en léés dit boek!

Naast dat Tim oog heeft voor de verliezen die de coronacrisis met zich meebrengt voor de kerk, ziet hij toch ook (vooral) kansen:

We hadden als kerken al een aantal brandende issues. We wisten eigenlijk al lang dat onze inhoud velen – juist ook binnen de kerk – niet meer aanspreekt. Net zo goed als onze ritmes en tijdstippen. We hebben het vanuit de kerken te vaak over de verkeerde, want niet-essentiële, thema’s. We hanteren op veel plaatsen een verouderd model van community dat vooral gebouwd is op goedwillende gezinnen. In de meeste kerken is er een communicatiestrategie uit het jaar nul.

Dat klinkt nog niet echt als kansen natuurlijk, maar wel als het aanwijzen van urgente problemen die in wezen weinig te maken hebben met kerk na corona. Dit gaat over de kern van kerk zijn. En dit zijn de vijf kansen die Tim Vreugdenhil ziet en ik zie op mijn beurt hoezeer die aansluiten bij een millennial mindset:

1. Kerk-zijn staat of valt met spiritualiteit.

2. Kerk-zijn is een kwestie van innovatie.

3. Kerk-zijn hangt in belangrijke mate af van de inhoud.

4. Kerk-zijn draait vandaag om communicatie.

5. Kerk-zijn is een zaak van samen, of zoals dat vandaag heet: community.

Meer daarover later!

Enquête

Terug naar het eigenlijke thema: het is voor millennails belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt en met heen gepraat wordt. Dat geef ik dus vorm in (groeps)gesprekken met millennials, maar nu ook door middel van een enquete met alleen maar open vragen.

Ik ben niet zo geïnteresseerd in statistieken dergelijke die ik zou kunnen creëren door een vraagstelling waarbij je keuzes tussen verschillende opties moet maken of via cijfers een waardering voor iets moet geven. Ik ben vooral geïnteresseerd in de persoonlijke antwoorden en bijbehorende verhalen.

Ben jij een millennial? Je doet mij en jezelf een groot plezier door de enquête in te vullen. Bedankt alvast!

Voel je vrij (ook als je zelf geen millennial bent) deze enquête te verspreiden in je eigen netwerk. Bedankt alvast!

Enquête-vragen

Voor je beeldvorming volgen hieronder de vragen van de enquête:

 1. Wat is je naam?
 2. Wat is je geboortejaar?
 3. Wat zijn jouw eerste gedachten en associaties bij de term ‘millennial’?
 4. Wat zijn volgens jou kenmerken van de millennialgeneratie (geboren tussen 1980 en 2000)? Welke kenmerken herken je bij jezelf het meest?
 5. Wat zijn volgens jou enerzijds de kansen/priviliges en anderzijds de valkuilen/bedreigingen voor millennials?
 6. Welke thema’s houden jou als millennial (20-er of 30-er) vooral bezig?
 7. Wat is voor jou de betekenis van je werk? Wat vind je daarin belangrijk (denk aan bv. carrière, werkgeluk, balans werk en vrije tijd, zingeving, inkomen enzovoort)?
 8. Welke rol spelen familie en vriendschappen in jouw dagelijkse leven?
 9. Welke rol spelen op dit moment geloven en kerk-zijn in jouw dagelijkse leven?
 10. Welke thema’s zijn voor jou belangrijk als het gaat om geloven en kerk-zijn (denk aan thema’s als twijfel, geloofsbeleving, visie op de bijbel, spiritualiteit, gerechtigheid, duurzaamheid, relaties, single zijn,(homo)seksualiteit, inclusiviteit, rust enzovoort)?
 11. Hoe ervaar jij als millennial de aansluiting van het kerk-zijn bij jouw leven? Wat verrijkt je? Wat ervaar je als vervreemdend? Wat geeft je energie? Wat vreet energie?
 12. Wat zou jij tegen de (leiding van de) kerk willen zeggen over wat jij als 20-er of 30-er belangrijk vindt voor kerk-zijn in deze tijd?
 13. Is er een vraag die nu niet gesteld is maar die jij wel heel belangrijk vindt als het gaat om kerk-zijn en geloven als een millennial?
 14. Is er nog iets anders wat je graag wilt delen?

Kerk-zijn is een zaak van samen, of zoals dat vandaag heet:
community.