léven in de kerk

jos douma | spiritualiteit

Categorie

Missionair

Een nieuwe reformatie: terug naar de vijfvoudige bediening in de kerk

Momenteel heb ik studieverlof. Dat betekent vooral: veel lezen. Het eerste boek is uit. Ik koos voor het recent verschenen boek van Alan Hirsch: 5Q. Reactivating the Original Intelligence and Capacity of the Body of Christ. Een meer dan boeiend… Lees verder →

Hoe verkloosterlijk je de lokale kerk?

Soms kom ik een mooi woord tegen dat ik nog niet kende. En dan wil ik het graag ook meteen gebruiken. Vandaar dat woord in de titel van deze blogpost: verkloosterlijken. Ik vond het in een boek over de ‘De… Lees verder →

Stefan Paas, Paus Franciscus en Gods barmhartigheid

Vanmiddag was ik bij de debatmiddag in de Theologische Universiteit in Kampen die gewijd was aan het boek van Stefan Paas: Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke samenleving. Het is een prachtig boek, een must-read voor iedereen die… Lees verder →

Kerk voor niet-kerkelijken: nieuwe inspiratie voor kerken voor kerkelijken (2)

In de vorige blogpost gaf ik aan nu wat dieper te willen duiken in het DNA van de kerken voor niet-kerkelijken zoals dat tot uitdrukkung komt in de gekozen waarden: eten, lezen, leven – iedereen is maker. Dat kan ik het… Lees verder →

Als kerken sluiten en kloosters open gaan

Ik ben wat aan het nadenken over de vraag wat er nu precies aan de hand is rond het monastieke verlangen dat vrij breed aanwezig is. Veel mensen zijn op zoek naar nieuwe diepgang, nieuwe eenvoud, nieuwe toewijding, nieuwe nederigheid,… Lees verder →

Zes dagen mag je werken! Dus: vier je werk!

Komende zondag 9  november is het weer de landelijke themazondag ‘Christen-zijn op je werk’. In de morgendienst hoop ik daar in de Zwolse Plantagekerk aandacht aan te besteden. Ik doe dat vanuit het vierde gebod: ‘Houd de sabbat in ere,… Lees verder →

Dit is mijn kortste blogpost

Mag ik iedereen er even op attenderen dat de verschijning van de Bijbel in Gewone Taal ook een mooie missionaire kans is? Aan wie zou jij een BGT kado willen doen? Probeer vóór 2 oktober een antwoord op deze vraag… Lees verder →

Een nieuw evangelie: christenen hoeven niet te lijken op Jezus!

Afgelopen vrijdag stond er in het Nederlands Dagblad een interview met dr. Wim Dekker, een van de drie auteurs van het boek ‘Tijd om mee te gaan. Over discipelschap vandaag’: Discipel is geen lookalike van Jezus‘. Aan Dekker wordt de vraag… Lees verder →

Dominees maken discipelen, toch?

Het thema van discipelschap heeft zich, als ik het goed zie, een eerste plaats verworven op de agenda van veel Nederlandse kerken en parakerkelijke organisaties. Daar ben ik blij mee. En ik beken: ook op mijn to-do-list staat de thematiek van… Lees verder →

Moderne Devotie: discipelschap op z’n Zwols

Het thema discipelschap mag zich verheugen in een brede belangstelling. Het lijkt me waardevol om daarbij ook zoveel mogelijk verschillende perspectieven in te nemen. Want voor je het weet gaat ‘discipelschap’ samenvallen met één bepaalde methode van discipelschapsvorming. De brede thematiek… Lees verder →

Kerk en discipelschap: waar is het misgegaan? (6, slot)

Het verhaal dat ik in de vorige blogposts heb verteld is een navertelling van wat Robbert Webber schrijft in zijn boek ‘Ancient-Future Evangelism. Making Your Church a Faith-Forming Community’. Het is tijd om een paar conclusies te trekken. Die conclusies… Lees verder →

Kerk en discipelschap: waar is het misgegaan? (5)

Op de grote lijn van het vervreemdingsproces tussen kerk en discipelschap moet nog een laatste ontwikkeling genoemd worden. Parakerkelijke organisaties Ik laat Webber even zelf aan het woord: “Het twintigste eeuwse evangelische christendom is er niet in geslaagd patronen van bedieningen… Lees verder →

Kerk en discipelschap: waar is het misgegaan? (4)

De volgende fase in het proces waarin kerk en discipelschap van elkaar losraakten is de Verlichting. Verlichting: ratio De achttiende eeuw leverde een nieuw wereldbeeld op dat de sporen van het proces van christelijk vorming die nog aanwezig waren in De Reformatie… Lees verder →

Kerk en discipelschap: waar is het mis gegaan? (1)

In een aantal blogposts wil ik een antwoord geven op de vraag die in de titel van deze blogpost wordt gesteld. Ik laat me daarbij helemaal leiden door Robbert E. Webber die in een deel van een hoofdstuk in zijn… Lees verder →

Eastbourne Statement over Discipelschap (1999) – Vertaling

Statement opgesteld tijdens een internationale conferentie over discipelschap, 24 september 1999, Eastbourn, Engeland Vlak voordat onze Heer Jezus werd opgenomen in de hemel, gaf hij zijn volgelingen de opdracht op weg te gaan en alle volken tot zijn leerlingen te… Lees verder →

De kerk is dé plek voor discipelschap

In de vorige blogpost (Ken je dit statement over discipelschap al?) introduceerde ik het boek ‘Ancient-Future Evangelism’ van Robbert Webber. Het boek geeft een inspirerende beschrijving van het proces waarin nieuwe gelovigen ingewijd worden in de gemeenschap van Christus en… Lees verder →

Ken je dit statement over discipelschap al?

De afgelopen weken heb ik van Robert Webber niet alleen zijn ‘The Divine Embrace’ maar ook zijn ‘Ancient-Future Evangelism’ gelezen. Ondertitel van het boek: ‘Making Your Church a Faith-Forming Community’. Een schitterend boek dat een warm pleidooi voert om evangelisatie… Lees verder →

Mission midden in het leven. Over Kerk 7.0 (11)

In Crabbs boek ‘De ideale kerk’ vormt ‘spirituele missie’ het sluitstuk van een proces. Van ‘missionaire kerken’ (en in het bijzonder emerging churches) moet Crabb niet zo veel hebben. Of liever: hij staat er nogal sceptisch tegenover. Het werkelijke missionair zijn… Lees verder →

In gesprek met narthex-jongeren

Morgenavond ga ik weer in gesprek met narthex-jongeren. Vandaag bereid ik het gesprek (c.q. de catechetische ontmoeting) voor. Ik werd geïnspireerd door twee berichten die via de social media (Twitter en Facebook) naar me toe kwamen: 1. Op zijn weblog www.creatov.nl schrift… Lees verder →

Midden in het leven. Over Kerk 7.0 (4)

Hoe missionair is onze gemeente? Die vraag zingt al een heel aantal jaren rond in de Nederlandse kerken. Lange tijd is daarbij veel aandacht gegaan naar missionaire projecten die vanuit de kerk op touw werden gezet. Inmiddels is er ook… Lees verder →

Maak discipelen. Over Kerk 7.0 (2)

In het plaatje dat de kern laat zien van waar het over gaat in Kerk 7.0 neemt het woord discipelschap een nogal prominent plaats in. De laatste tijd komt hier ook in protestantse kringen (na en naast evangelische kringen) steeds… Lees verder →

De mystieke kern van discipelschap

Als discipelschap gaat over het volgen van Jezus, dan is de kern van dat discipelschap mystiek te noemen: het biddend zoeken en vinden van innige liefdesverbondenheid met de Heer. Deze week verscheen van de hand van de Zwollenaar Mink de… Lees verder →

Het koninkrijk van God is nabij – Christianity Explored 3

De cursus Christianity Explored biedt prachtig materiaal voor een missionaire leerweg op basis van het evangelie van Marcus. Die leerweg wordt op een heldere en overtuigende manier gestructureerd door deze drie vragen: Wie was Jezus? (Jezus’ identiteit) Waarom kwam Hij?… Lees verder →

Heel goed nieuws – Christianity Explored 2

Gaat Christianity Explored als missionaire cursus voet aan de grond krijgen in Nederland? De cursus wordt gepresenteerd als een aanvulling op (en ook wel een beetje een alternatief voor) de Alphacursus. Qua organisatorische opzet zijn de overeenkomsten ook heel groot…. Lees verder →

Wordt dit dé nieuwe missionaire cursus? – Christianity Explored 1

Komende maandag begint de EXPLORE_TOUR. Tien avonden wordt op verschillende locaties in Nederland de vernieuwde cursus Christianity Explored gepresenteerd en toegelicht. De eerste avond vindt plaats in de Plantagekerk in Zwolle en omdat ik daar predikant ben mag ik ook… Lees verder →

© 2020 léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑