léven in de kerk

jos douma | spiritualiteit

Categorie

Spirituele vorming

Discipelschap: hype, trend of evangelie?

Het valt niet te ontkennen dat er in en rond kerken de laatste tijd heel veel aandacht is voor discipelschap. Dat gebeurt niet altijd onder die naam. Er zijn ook andere aanduidingen die ongeveer dezelfde werkelijkheid aanduiden: geestelijke groei, spirituele… Lees verder →

De kerk: oefenplaats van gebed (100-dagen-reflecties 12)

In den beginne was de kerk een gemeenschap van mannen en vrouwen met Christus als levend middelpunt. Toen verplaatste de kerk zich naar Griekenland waar zij een filosofie werd. Vervolgens verplaatste de kerk zich naar Rome waar zij een instituut… Lees verder →

De kerk en spirituele vorming (100-dagen-reflecties 11)

Er is nooit eerder een godsdienst van managers zo bedrieglijk overtuigend voorgesteld als christocentrisch christendom. En de kerk is voor het grootste deel blind voor deze misleiding. Actie en het voor elkaar krijgen van dingen (of het nu gaat om… Lees verder →

Dallas Willard en het koninkrijk van God

Dallas Willard is gisteren overleden. Op 77-jarige leeftijd. Voor mij is hij de afgelopen jaren door zijn boeken  een van de belangrijkste inspiratiebronnen geweest rond de thema’s koninkrijk van God, leerling zijn en Christusgelijkvormigheid. Op de site van de spirituele vernieuwingsbeweging… Lees verder →

Een curriculum voor Christusgelijkvormigheid

Morgen is er dan de studiedag ‘Spirituele vorming in de lokale geloofsgemeenschap‘ waarvoor ik samen met Hans Burger het initiatief heb genomen. Het begon met een mailtje op 19 juni 2012: “De laatste week heb ik een paar keer lopen… Lees verder →

Kritische vragen bij ‘spiritual formation’ (5, slot)

7. Spirituele vorming is doorgeslagen ervaringsmatig. Legt aandacht voor spirituele vorming niet veel te veel nadruk op de ervaringscomponent in de relatie met God? En als dat zo is, betekent dat dan niet dat spirituele vorming subjectivistisch is en geen… Lees verder →

Kritische vragen bij ‘spiritual formation’ (4)

5. Wat is er gebeurd met de oude vertrouwde gehoorzaamheid? Al dat gepraat over spirituele disciplines, Benedictijsne spiritualiteit, geestelijke begeleiding, kloosterwandelingen en stilteretraites – moeten we niet eenvoudigweg worden opgeroepen tot gehoorzaamheid aan Gods goede geboden? Is al die aandacht… Lees verder →

Kritische vragen bij ‘spiritual formation’ (3)

3. Spirituele vorming is New Age. Heeft ‘spiritual formation’ niet alles te maken met oosterse mystiek, Boeddhisme of andere niet-westerse religies? Het is begrijpelijk als dat verband wordt gelegd. Woorden zoals meditatie, contemplatie, stilte, alleen-zijn en concentratie worden gemakkelijk in… Lees verder →

Kritische vragen bij ‘spiritual formation’ (2)

1. Spirituele vorming is een zoveelste (voorbijgaande) hype. Is de aandacht voor ‘spiritual formation’ niet een zoveelste voorbijgaande hype onder evangelische christenen? Er zijn al zoveel bewegingen geweest: rond discipelschap, stille tijd, doelgericht leven, WWJD enzovoort. Is dit niet een… Lees verder →

Kritische vragen bij ‘spiritual formation’ (1)

In Nederland is de uitdrukking ‘spirituele vorming’ nog redelijk onbekend. Dat is in de Engelstalige evangelicale wereld anders. Al decennia lang is er daar veel aandacht voor ‘spiritual formation’. Bekende namen in dat verband zijn: Eugene Peterson, Dallas Willard, Larry… Lees verder →

Spiritueel, spiritueler, spiritualiteit. Of: kerken, kom tot bezinning!

De Maand van de Spiritualiteit nadert! Van 12 tot 26 januari 2013 zijn er allerlei activiteiten die in het teken staan van deze maand en van het thema Stilte. Zelf werk ik mee aan twee activiteiten die ik beide erg belangrijk… Lees verder →

Hervormingsdag: Sola Silentio

Het is Hervormingsdag. Uitgerekend vanavond (maar ik geloof niet dat de datum heel bewust gekozen is) mag ik spreken in de Noorderkerk (CGK) in Zwolle over het thema ‘God zoeken in de stilte’. Is dat wel oké? Vinden we God… Lees verder →

Ik mocht Jezus ontmoeten… Impressie van een gemeenteproject

In de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Rotterdam-Centrum heeft in de afgelopen periode een 40 dagen durend gemeenteproject gedaan rond mijn boek ‘De ontmoeting. 12 uren met Jezus. Retraiteboek’. Walter de Vries geeft hieronder een impressie! DE ONTMOETING “Ik mocht Jezus… Lees verder →

Waarom 'als God worden' zo belangrijk is

Ik weet het, de uitdrukking ‘als God worden’ kan gemakkelijk misverstanden oproepen. Was niet de oerzonde van de mens dat hij als God wilde zijn? Maar dat gaat toch over heel iets anders, namelijk over zoiets als op Gods stoel… Lees verder →

Luister jij wel eens naar de heilige Geest?

Ik heb de laatste tijd een paar keer gemerkt dat ik me wat ongemakkelijk voel als mensen een hartstochtelijk pleidooi voeren om ons meer door de Geest te laten leiden en om beter naar zijn stem te luisteren. Dat gebeurde… Lees verder →

Christenen gaan niet naar de hemel

Al enige tijd is een uitspraak van Tom Wright me dierbaar: ‘Het gaat er niet om dat wij in de hemel komen, maar dat de hemel in ons komt.’ Afgelopen zaterdagavond was er in het tv-programma ‘Door de wereld’ een… Lees verder →

Vier wensen voor theologische opleidingen

Het jongste nummer van De Reformatie is voor een groot deel gewijd aan de vraag wat een goede voorganger is en hoe hij of zij moet worden opgeleid. Drie trefwoorden vechten om de voorrang: spiritualiteit, leiderschap, theologie. Robert Doornenbal komt… Lees verder →

God werd mens, opdat de mens God zou worden

Wat is het grootste probleem van de mens? Die vraag wordt door christenen veelal beantwoord met: dat hij zondig is. De oplossing/verlossing is dan: dat de zonden dankzij het kruis van Christus vergeven worden waardoor je naar de hemel mag…. Lees verder →

Nieuw: het evangelie van de 'vergoddelijking van de mens'

Vorige week woensdag kwam in het interview dat Andries Knevel (op 29 september te beluisteren via AndriesRadio) met me hield over mijn nieuwe boek ‘Je bent een mooi mens‘ ook heel even het thema vergoddelijking aan de orde. Ik liet… Lees verder →

[Boeksignalement] De verkwistende Geest

‘Kom, Schepper Geest!’ Dat gebed zingt door heel dit nieuwe boek van Graham Tomlin heen: ‘Een Geest van overvloed. De drie-eenheid, de kerk en de toekomst van de wereld.’ Het is de vertaling van ‘The Prodigal Spirit: The Trinity, the… Lees verder →

Mensen haken af als het blijft bij zonde en vergeving

Op www.cip.nl verscheen vandaag een artikel dat geschreven is naar aanleiding van mijn nieuwe boek ‘Je bent een mooi mens. Ontdek hoe God je karakter vormt’. Vrucht van de Geest biedt kansen voor de kerk “Als wij lichamelijk fit willen… Lees verder →

Protestants pionieren en Mooi mens zijn

De thematiek van mijn nieuwe boek ‘Je bent een mooi mens. Ontdek hoe God je karakter vormt’ is voor de protestantse pioniersplek Crosspoint in Getsewoud een inspiratiebron voor een serie ‘inclusieve en prikkelende samenkomsten‘. Lees wat Taco Koster, voorganger van… Lees verder →

Christusgelijkvormigheid voor beginners (3)

Als de kerk zich wil concentreren op datgene waar het in de kern om gaat, dan is een focus op Christusgelijkvormigheid volgens mij meer dan een goede keuze! De drie belangrijkste Bijbelteksten zijn in dit verband denk ik de volgende:… Lees verder →

Gods (missionaire) tactiek om mensen aan Jezus te herinneren

Vers van de pers rolde gisteren mijn nieuwe boek: ‘Je bent een mooi mens. Ontdek hoe God je karakter vormt’. Verschenen bij uitgever Ark Media (op de foto zie je de uitgever Paul Abspoel mij het eerste exemplaar overhandigen). De… Lees verder →

Christusgelijkvormigheid voor beginners (2)

‘Christusgelijkvormigheid voor beginners’. In dat thema wil ik me de komende tijd graag verdiepen omdat ik geloof dat het voor elke geloofsgemeenschap een urgent onderwerp is. In deze blogpost licht ik toe waarom ik de zinsnede ‘voor beginners’ gebruik. Rond… Lees verder →

© 2020 léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑