omhetgeheim[BOEKSIGNALEMENT]

We leven in een tijd waarin velen binnen en buiten de kerk op zoek zijn naar spiritualiteit, zingeving en religieuze beleving. De kerk reageert daar momenteel op met hernieuwde aandacht voor discipelschap. Dat is heel goed. Tegelijk dient er zich nog een perspectief aan: ook geestelijke begeleiding vormt een belangrijk antwoord op de zoektocht van velen. Geestelijke begeleiding zou je tegelijk ook de binnenkant van discipelschap kunnen noemen.

Henk van der Meulen schreef er een boek over dat de moeite van het lezen waard is. Want het coachen van mensen, zoekers en gevondenen, vraagt niet alleen een discipelschaps-aanpak (met veel nadruk op actief worden, uitdaging en discipline) maar ook een cirkelen rond het geheim van het evangelie en het geheim van het leven zoals dat in dit ene concrete mensenbestaan gestalte krijgt.

Geestelijke begeleiding heeft veel te maken met mystagogie: dat mensen worden ingeleid en ingewijd in het mysterie van Jezus Christus en zijn koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Aan dit mysterie wijdt Van der Meulen een apart hoofdstuk. Het boek eindigt met aandacht voor de spiritualiteit van de geestelijke begeleider. Daarin spelen inwijding en toewijding een belangrijke rol. Daarbij gaat het om inwijding in het mysterie van het eigen bestaan, in het geheim van Gods genade en in de geloofsgemeenschap van de kerk. De toewijding gaat over het zich laten raken door de ander en door God: ‘overgave die bestaat in aandachtige ontvankelijkheid en zorg dragende inzet’.