Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

Matteüs 5:23-26

Overdenken

‘Pleeg geen moord.’ Jezus is bezig om concreet te maken wat dat betekent in de betere wereld die hij voor ogen heeft.Hij kiest als voorbeeld dat iemand jou voor de rechter wil brengen omdat je hem geld schuldig bent. Dat levert een situatie op waarin boosheid en haat zomaar de overhand kunnen krijgen. Zoek daarom snel een oplossing, zegt Jezus. Doe het direct. Stel het niet uit. Zorg dat het niet voor de rechter komt. Want dat zou ook nog kunnen betekenen dat je in de gevangenis terecht komt. Dus: los problemen die er zijn zo snel mogelijk op. Dat is wat Jezus heel concreet zegt. Dan voorkom je erger.

Bidden

Heer Jezus, geef me de moed en de wil om problemen die er zijn, en die ik misschien wel zelf heb veroorzaakt, zo snel mogelijk op te lossen. Amen.

Reflecteren

Aan welk probleem met iemand anders in jouw leven denk jij nu? Hoe kun je het oplossen?


Citaat over de Bergrede

Wat er moet gebeuren, met name dan in de kerken, is dat in het geheel van de verkondiging en vorming de bergrede weer de plaats gaat krijgen, die hij in den beginne heeft gehad. Heeft het er niet alle schijn van dat wij in de kerken hard bezig zijn geweest in deze richting: de regels die Jezus zelf ons heeft gegeven wel niet officieel (o nee, dat niet) maar wel in de praktijk door allerlei exegeses en overwegingen ‘krachteloos’ te maken, buitenspel te zetten?
Feitse Boerwinkel


Terug naar de overzichtspagina