Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” Dit zeg Ik daarover: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.

Matteüs 5:27-28

Overdenken

Overspel plegen met een andere vrouw. Naar bed gaan met een andere man. Daar gaat het over in het zevende gebod van Gods tien woorden. Maar Jezus gaat veel verder. Het moet niet alleen gaan over wat we doen, maar allereerst over hoe we kijken en hoe we denken. Kijken naar een ander is op zich niet verkeerd. Dat is niet wat Jezus wil zeggen. Maar als je kijkt en tegelijk verlangt om met die ander naar bed te gaan – ook dan ga je vreemd: je pleegt overspel in je hart. Zegt Jezus. In dat hart gebeurt heel veel. Hoe is het met mijn hart? Wat speelt er in mijn gedachten?

Bidden

Heer Jezus, laat tot me doordringen wat U zegt. Laat niet alleen mijn daden, maar ook mijn blik en mijn hart zuiver mogen zijn. Amen.

Reflecteren

Hoe kijk jij naar andere vrouwen of mannen?


Citaat over de Bergrede

De Bergrede heeft een unieke fascinatie. Deze toespraak lijkt de kwintessens van het onderwijs van Jezus te presenteren, maakt goedheid aantrekkelijk, laat ons beschaamd staan vanwege onze povere prestaties en doet ons dromen over een beter wereld. Jezus geeft ons hier geen academische verhandeling die er alleen op uit is om ons denken te stimuleren. Ik geloof dat hij bedoelde dat we de Bergrede zouden gehoorzamen. Als de kerk op realistische wijze de normen en waarden die hier worden aangereikt zou omarmen en uitleven, dan zou ze de alternatieve samenleving zijn die de Heer altijd voor ogen heeft gehad en die de wereld een authentiek christelijke tegencultuur zou bieden.
John Stott


Terug naar de overzichtspagina