Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Matteüs 6:9-10

Overdenken

Het gebed dat Jezus ons geeft, leert ons om hemel en aarde veel meer in elkaars verlengde te zien dan we vaak doen. Het is niet voor niets dat we in de Bijbel regelmatig worden opgeroepen door Jezus om niet aardsgezind te zijn. Het gaat ons van nature namelijk heel gemakkelijk af om ons te hechten aan wat hier op aarde belangrijk is. Voor we het weten zijn we dan bezig om ons eigen koninkrijk te bouwen in plaats van gericht te zijn op Gods koninkrijk. Bidden is dan de manier om te leren geloven dat het God erom gaat dat de hemel op aarde gestalte krijgt. Zijn licht, zijn leven, zijn liefde willen vanuit de hemel doorbreken op de aarde, in ons dagelijkse leven. Zijn hemelse naam, zijn hemelse koninkrijk en zijn hemelse wil maken het leven op aarde goed.

Bidden

Heer Jezus, leer me om te verlangen naar uw koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Amen.

Reflecteren

Waar zie jij het koninkrijk?


Citaat over de Bergrede

Het is de grote verdienste van de christologische uitleg van de Bergrede, dat deze het volle licht laat vallen op de persoon van de Prediker op de Berg en pas van daaruit de prediking wil verstaan en doen verstaan. Dan vraagt men niet meer in de eerste plaats: wat zegt de Bergrede op deze of die plaats over het leven, het huwelijk, de waarheid, de gemeenschap, het gebed enz. maar wat zegt de Bergrede over Jezus en daarna pas – neen, niet ‘wat is de mening van Jezus over dit of dat probleem?’, maar – in welk licht verschijnt nu het mensenleven, hoe komt het, dat wij onszelf tegelijk wel en niet herkennen in dit licht?
J. de Graaf


Terug naar de overzichtspagina