Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

Matteüs 5:4

Overdenken

Jezus ziet de mensen die voor hem zitten. Veel van hen treuren. Ze hebben verdriet om de gebrokenheid van het leven, om momenten waarop ze faalden, om verliezen die ze hebben geleden. Jezus spreekt deze kwetsbaarheid op een bijzonder manier aan: gelukkig ben je als je treurt, als je huilt, als je je bewust bent van je kwetsbaarheid en je gekwetstheid. Want alleen langs die weg zul je troost vinden. Dat is wat Jezus wil zeggen: herken en erken wat er stuk is in je leven. Juist daarin zul je troost vinden. Onze gebrokenheid is een vindplaats van nieuwe heelheid, die God geeft. Treur daarom. Treur en vind troost.

Bidden

Heer Jezus, leer me om mijn gebrokenheid en verdriet te aanvaarden. Troost me met uw bewogenheid. Amen.

Reflecteren

Waarover treur jij?


Citaat over de Bergrede

De Bergrede is niets anders dan een grootse en volmaakte uitwerking van wat onze Heer zijn ‘nieuwe gebod’ noemde. Zijn nieuwe gebod was dat we elkaar zouden liefhebben zoals hij ons heeft liefgehad. De Bergrede is niets anders dan daarvan een grootse uitwerking. Als wij van Christus zijn, en als onze Heer dit gebod, dat we elkaar moeten liefhebben zoals hij ons heeft liefgehad, voor ons heeft bedoeld, dan wordt ons in de Bergrede getoond hoe we dat kunnen doen.

Martin Lloyd-Jones


Terug naar de overzichtspagina