Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Matteüs 6:16-18

Overdenken

Naast geven en bidden vormt ook vasten een belangrijke praktijk voor volgelingen van Jezus. Hoe kan het toch dat deze praktijk grotendeels lijkt te zijn verdwenen? Waarom bidden en geven de meeste christenen wel, maar laten zeer velen vasten achterwege? Voor Jezus was het vasten een gegeven. Hij zegt ook niet: jullie moeten vasten. Nee, hij gaat uit van de bestaande praktijk om daarvoor een aantal aanwijzingen te geven. Vasten bestaat in het gedurende een bepaalde tijd niet gebruiken van voedsel. Een lichamelijke oefening dus. Bestemd voor de binnenkamer: andere mensen hoeven het niet te weten.

Bidden

Heer Jezus, laat ons zien hoe we vandaag in ons leven als volgeling van u het vasten een plek kunnen geven. Amen.

Reflecteren

Wat is jouw ervaring met vasten?


Citaat over de Bergrede

Het belang van de Bergrede blijkt wel uit de voorbereidingsnacht. Lucas (6:12-19) vertelt dat Jezus deze nacht tussen de aankomst bij de berg en de grote rede, wakend heeft doorgebracht. Het is de enige keer dat wij lezen over een hele nacht vol gebed. Jezus begon zijn geboden niet te preken voordat Hij urenlang voor het volk geknield had liggen smeken bij de Vader. In de vroege morgen wees Hij toen de twaalf aan als discipelen die altijd bij Hem zouden blijven. De kring van de leerlingen werd zo tot een soort volk met een raad van twaalf. Er begint zich iets af te tekenen van een grondplan voor een nieuw volk, verzameld rond Jezus. En daarna daalt Jezus af naar de vlakke plaats bij de berg om zieken te genezen en om zijn rede tot leerlingen en toehoorders te houden. Ook de voorbereiding laat zien dat Jezus al deze mensen in dienst wil nemen voor een grote toekomst. De geloofservaringen rond de genezingen moeten worden omgezet in geloofsgehoorzaamheid aan Jezus’ geboden.
J. van Bruggen


Terug naar de overzichtspagina