Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Matteüs 7:12

Overdenken

Deze uitspraak van Jezus wordt wel de ‘gouden regel’ genoemd. Let erop dat hij niet zegt: ‘Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Want dat is negatief gedacht. Jezus spreekt positief. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen! Dat is zelfs de kern waar het om gaat in alles wat de wet wil: dat we onze naaste liefhebben. Als we dit in ons dagelijkse leven toepassen, zullen we niet meer oordelen, want we worden zelf ook niet graag geoordeeld. Positief gezegd: we zijn gunnend naar de ander, liefdevol, waarderend, vriendelijk en bewogen. Want zo wil je zelf toch ook graag worden behandeld?

Bidden

Heer Jezus, leer me om de gouden regel elke dag en in ieder contact met andere mensen toe te passen, geleid door uw Geest. Amen.

Reflecteren

Wie kun jij vandaag behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden?


Citaat over de Bergrede

Jarenlang had ik gedacht dat de Bergrede een blauwdruk was voor menselijke gedrag waaraan niemand kon voldoen. Toen ik die opnieuw las, kwam ik tot de ontdekking dat Jezus deze woorden niet laat horen om ons daarmee te belasten, maar om ons te vertellen hoe Gód is. In de Bergrede gaat het over Gods karakter. Waarom moeten we onze vijanden liefhebben? Omdat onze tegemoetkomende Vader zijn zon laat opgaan over bozen en goeden. Waarom moeten we volmaakt zijn? Omdat God volmaakt is.
Philip Yancey


Terug naar de overzichtspagina