Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis bouwde op zand. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.

Matteüs 7:26-27

Overdenken

Jezus benoemt nu ook de andere kant. Verstandige en onnadenkende mensen zijn hetzelfde als het gaat om het luisteren. Ze horen dezelfde woorden. Maar waar verstandige mensen die woorden ook in de praktijk gaan brengen, kiezen onverstandige mensen voor de andere weg. Ze doen niks met wat ze horen. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. De woorden verwaaien. Er blijft niks van over. Dat lijkt op de situatie van een onnadenkende man die een huis bouwt zonder iets te doen aan een goed fundament. Dat loopt vroeg of laat verkeerd af.

Bidden

Heer Jezus, leid me zo dat ik niet lijk op een onnadenkende man die zijn huis bouwt op zand. Leer me luisteren en doen! Amen.

Reflecteren

Op welke momenten luisterde je wel, maar deed je er niks mee?


Citaat over de Bergrede

Wij hebben de Bergrede gehoord, wij hebben hem misschien begrepen. Maar wie heeft hem echt goed gehoord? Op deze vraag geeft Jezus tenslotte antwoord. Jezus laat zijn toehoorders niet eenvoudig weggaan met de bedoeling, dat ze van zijn woorden maken wat hun aanstaat, opdat ze eruit zoeken wat hun voor hun leven waardevol dunkt, opdat ze nagaan hoe deze leer zich verhoudt tot de ‘werkelijkheid’. Jezus geeft zijn woord niet prijs aan zijn toehoorders om het in hun handen als koopwaar te laten misbruiken; neen, Hij geeft het hun zo, dat het alleen over hen macht moet houden. Menselijk gezien bestaan er ontelbare mogelijkheden om de Bergrede te begrijpen en op te vatten. Jezus kent slechts één mogelijkheid: eenvoudig heengaan en gehoorzamen. Niet uitleggen, toepassen, maar doen, gehoorzamen. Dat alleen is het ware horen van Jezus’ woord. Maar ook weer niet praten over het doen als over een ideale mogelijkheid, maar werkelijk beginnen met doen.
Dietrich Bonhoeffer


Terug naar de overzichtspagina