Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Matteüs 5:6

Overdenken

Jezus prijst mensen gelukkig die vol verlangen zijn. Onze verlangens richten zich meestal op iets wat we nog niet hebben, wat er nog niet is. En we leven inderdaad in een wereld vol onrecht, oneerlijkheid, leugens en machtsmisbruik. Wat maakt gerechtigheid dan veel verschil! Maar wat is nu die gerechtigheid die zo’n belangrijke rol speelt in de Bergrede van Jezus? Gerechtigheid heeft alles te maken met goedheid, de goedheid die in een mens komt die met de goede God leeft. Gerechtigheid is de echte innerlijk goedheid, de integriteit die past bij Gods koninkrijk en die alleen Jezus je geven kan. Verlangen naar gerechtigheid is verlangen naar een integer leven waar Gods goedheid doorheen straalt. Dat is de weg naar geluk.

Bidden

Heer Jezus, ik verlang naar die innerlijke goedheid die u geven kan. Vervul mijn verlangen en leer me integer leven. Amen.

Reflecteren

In welke situaties is integriteit belangrijk?


Citaat over de Bergrede

Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Eerste reden: de Heer Jezus Christus stierf om mogelijk te maken dat wij zouden leven volgens de Bergrede. Hij stierf. Waarom? ‘Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ​zonde​ vrij te kopen, ons te ​reinigen​ en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen’ (Titus 2:14). Wat betekent dat? Het betekent dat hij stierf zodat ik nu de Bergrede kan leven. Hij heeft dit voor mij mogelijk gemaakt.
Martin Lloyd-Jones


Terug naar de overzichtspagina