Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Matteüs 5:7

Overdenken

Als Jezus spreekt over barmhartigheid, brengt hij ons bij het hart van zijn Vader. Want onze Vader in de hemel is een God van barmhartigheid en liefde, een God van trouw en genade. ‘Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is’, zegt Jezus ergens anders. Mensen zijn gelukkig te prijzen als die barmhartige goedheid, die genadige bewogenheid van de Vader hun leven kleurt. Want barmhartigheid roept barmhartigheid tevoorschijn, genade ontsteekt genade, bewogenheid leidt tot bewogenheid. Ja, Jezus ziet een betere wereld voor zich, een wereld waarin Gods kinderen bidden: ‘Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen’ (Psalm 25). Wie zo bidt, wordt ook zelf barmhartig.

Bidden

Heer Jezus, laat me de bewogenheid en barmhartigheid van de Vader steeds meer leren kennen en ervaren. Maak een barmhartig mens van mij. Amen.

Reflecteren

Waarin zie jij Gods barmhartigheid?


Citaat over de Bergrede

Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Tweede reden: er is niets dat mij zozeer de absolute noodzaak van een nieuwe geboorte en van de heilige Geest en zijn werk in mij toont als de Bergrede. De zaligprijzingen zijn verpletterend om te horen en tonen mijn onuitsprekelijke hulpeloosheid. Het kan niets worden als ik niet opnieuw geboren word. Lees en bestudeer de Bergrede, kom jezelf tegen in het licht van de Bergrede. Het zal ertoe leiden dat je je ultieme behoefte ontdekt aan een nieuwe geboorte en aan het werk van de heilige Geest. Er is niets dat zozeer leidt tot het evangelie en de genade als de Bergrede.
Martin Lloyd-Jones


Terug naar de overzichtspagina