Onderaan deze pagina vind je extra input.

Welkom

Welkom bij deze online cursus! Ik hoop dat je de komende zeven weken groei zult ervaren als het gaat om bidden. Misschien wel een nieuwe zomer voor je gebedsleven!

Vandaag starten we met een aflevering die een inleidend karakter heeft. Daarom is dit aflevering #0. In deze aflevering kun je luisteren naar een soort inleiding op deze cursus en leg ik uit hoe de cursus is opgebouwd. We eindigen met een gebed.


Inleiding

Stil zijn. Geen woorden. Of een paar woorden. Een enkele zin misschien. Maar vooral: stil zijn, tot rust komen, contact maken met mijn eigen hart en met het hart van God.

Als je mij op dit moment zou vragen wat bidden voor mij is, zou ik dat ongeveer als antwoord geven. Ik ben een beetje moe geworden van al die woorden waarvan ik dacht dat ze moesten klinken – hardop of in mijn hart – in mijn gebeden. Bidden is vooral minder geworden: minder woorden, minder moeten, minder van ‘zo hoort het’.

Nu snap ik best wel dat daarmee niet alles over bidden is gezegd. Natuurlijk, bidden is ook dat er mooie zinnen worden geformuleerd. Dat je echt de tijd neemt om je hart uit te storten bij God.  Dat je heel veel vraagt aan God omdat Jezus eens zei: ‘Bid, en jou zal gegeven worden’.  Dat je de Heer aanbidt met woorden, veel woorden, totdat de woorden op zijn en er alleen nog diepe verwondering is, voorbij de woorden.

En toch. Ik hoor me zelf steeds vaker zeggen: de omschrijving ‘bidden is praten met God’ doet geen recht aan wat bidden is. Bidden wordt er bij voorbaat zo praterig van. En de kerkelijke cultuur waarin ik adem is juist zo praterig. Er zit vaak zo weinig stilte in, zo weinig ruimte, zo weinig leegte ook. Zoveel proza en zo weinig poëzie.

Daarom wilde ik ook graag deze cursus geven. Ik wil je helpen om nieuwe inspiratie op te doen, nieuwe wegen misschien zelfs in te slaan als het om bidden gaat. Een cursus waarvan ik hoop dat je, als je ermee aan de slag gaat, gaat zeggen: ik krijg weer zin in bidden.

Het verwart mezelf wel een beetje dat zo’n cursus dan toch ook weer veel woorden bevat. Klopt dat wel? Een deel van het antwoord op die vraag kan zijn dat er woorden nodig zijn om jou te helpen in je gebeden minder woorden te gaan gebruiken. Dat gaat niet van het ene op het andere moment. Dat vraagt iets van een nieuwe vrijmoedigheid die ik zelf ook nog steeds aan het leren ben. Het is zo makkelijk om te praten. En het is zo moeilijk om te zwijgen, stil te zijn, of zelfs alleen maar te zijn. 

Dat er toch veel woorden zijn heeft ook nog te maken met iets anders. Ik geloof dat het goed is om eens een tijdje af te zien van je eigen bedachte woorden. Ik vind het zelf vermoeiend om steeds zelf woorden en zinnen te moeten maken om te bidden. Ik maak steeds meer gebruik van woorden die anderen hebben bedacht, gesproken, opgeschreven. Ik hoef het niet allemaal zelf te bedenken. Zoveel mensen zijn me al voorgegaan op de weg van het gebed. 

En niet in de laatste plaats: de bijbel is een gebedsboek. Het bevat heel veel gebeden. Het vertelt heel veel over gebed. En heel veel bijbelgedeelten kun je bidden. Niet alleen maar lezen dus, maar ook bidden. De bijbel bidden – daarbij wil ik je ook helpen in deze cursus.

Begin maar gewoon. Trouwens, dat beginnen is een nogal belangrijk ding, heb ik in de loop van de jaren geleerd. Want beginnen is moeilijk. Beginnen is een kunst. Als je een tijdje niet gebeden hebt, is opnieuw gaan bidden best lastig. Misschien omdat je je schuldig voelt. Misschien omdat je het gevoel hebt dat je het niet kunt. Misschien omdat je gewoon geen zin in bidden hebt.

Ik wil je dan graag aanmoedigen. Begin gewoon. Begin opnieuw. Bid bijvoorbeeld deze zin: ‘Ik wil graag bidden’. 

Heb je die zin gezegd? Hardop? Of in je hart? Dan heb je al gebeden. ‘Ik wil graag bidden’. Dat verlangen is al een gebed. Ik hoop van harte dat deze cursus, waar je nu aan begonnen bent, je echt helpt om weer zin in bidden te krijgen.

Ik bid dat de Geest jou helpt.

‘Geest, geef me weer zin in bidden’.


Opzet

Elke volgende aflevering of les van deze cursus bestaat steeds uit drie onderdelen. Eerst een reflectie. Dan een praktijk. En ten slotte een gebed.

In het onderdeel Reflectie krijg je gedachten aangereikt die je helpen om nieuw zicht te krijgen op bidden en op gebed. Nieuwe inspiratie dus om weer zin in bidden te krijgen.

In het onderdeel Praktijk bied ik je een praktische gebedsvorm aan die je zo kunt toepassen als je een moment voor gebed neemt.

In het onderdeel Gebed geef ik een gebedstekst door die voor mezelf belangrijk is geworden. Ik nodig je uit ze ook een plek te geven in je eigen gebedsleven. In de hoop dat ze ook voor jou belangrijk worden.

Ik heb heel veel geleerd van anderen. Vooral ook uit allerlei boeken. Dat ga ik niet steeds noemen, want dat is een beetje vermoeiend en leidt de aandacht af van waar het echt om gaat. Maar mocht er iets zijn wat je bekend voorkomt, omdat je het ergens anders ook al eens hebt gelezen of gehoord, ga er dan vanuit dat dat klopt. 

Elk onderdeel, drie dus per aflevering, in totaal 60, elk onderdeel heeft een titel. Steeds is dat maar één woord. Ik hoop dat alleen al dat woord je nieuwsgierig maakt. Wat zit er achter dat woord? Welke wereld gaat daar open? Ontdek het. En ontdek zo een nieuwe wereld van gebed.

En nu nog wat praktischer over de cursus zelf:

  • je ontvangt drie keer in de week, op maandag, woensdag en vrijdag, een korte e-mail in de mailbox met daarin een link naar de podcast van die dag.
  • Daarnaast is er een link naar de pagina op de website levenindekerk.nl. Elke aflevering heeft dus ook een eigen webpagina. Daar vind je de teksten die je in de podcast hoort.
  • Daar vind je ook, als je daar zin en tijd voor hebt, wat extra materiaal: een reflectievraag, iets verdiepends of een link naar een inspirerende tekst of een video of iets dergelijks. Maar dat is dus extra. De kern van de cursus bestaat in de podcast die je beluistert én je eigen verlangen om daar ook daadwerkelijk iets mee te doen.

Gebed

Ten slotte wil ik je vragen om de volgende woorden mee te bidden:

“Heer,
geef dat ik door deze cursus
nieuwe stappen kan gaan zetten
op mijn weg van gebed.
Geef door uw Geest
nieuwe inspiratie
en nieuwe groei,
een nieuwe lente
voor mijn gebedsleven.
Amen.”

Ik zeg de woorden zo nog een keer, en daarna is het een minuut stil. Probeer in die stlte te blijven terwijl je contact hebt met je verlangen naar groei in gebed, groei in leven met de Heer.

“Heer,
geef dat ik door deze cursus
nieuwe stappen kan gaan zetten
op mijn weg van gebed.
Geef door uw Geest
nieuwe inspiratie
en nieuwe groei,
een nieuwe lente
voor mijn gebedsleven.
Amen.”


Extra

Reflectievragen

  1. Wat is jouw verlangen nu je gaat beginnen aan deze online cursus?
  2. Op welke manier herken jij het probleem van (te) veel woorden gebruiken in je gebeden? Verlang je naar meer stilte?
  3. Wat zou jij op dit moment willen zeggen tegen God?

De Jezusruimte Podcast – Mijn huis moet een huis van gebed zijn

In onderstaande aflevering van De Jezusruimte Podcast vertel ik waarom het thema bidden zo belangrijk voor mij is. De aan het einde genoemde podcasts verschijnen inmiddels al een tijdje niet meer.

Klik hier voor alle (verschenen) podcasts