1. Woordenschat

In deze cursus staat het woord ‘koninkrijk’ centraal, ook vaak door mij weergegeven met het Griekse woord ‘basileia’ zoals dat in het Grieks van het Nieuwe Testament wordt gebruikt.

Maar achter dat woord gaat een werkelijkheid schuil die ook met allerlei andere woorden en ideeën kan worden uitgedrukt en aangewezen. Ik heb voor mezelf een kleine woordenschat aangelegd van woorden en uitdrukkingen die synoniem zijn met ‘koninkrijk’ of die in elk geval iets van de werkelijkheid van het koninkrijk laten oplichten.

WOORDENSCHAT

Gods nieuwe wereld, de dimensie van God, de heerschappij van God, Gods regering, de hemel, het goddelijk milieu, het leven in al zijn volheid, het nieuwe leven, overvloedige genade, het feest van genade, de Liefde, land van de Liefde, Gods geheime plan, Gods verlossingswerk, de stem van de Roepende, het Licht, het Christusmysterie, de gerechtigheid, Christus in ons, in Christus zijn, waarheid, schoonheid en goedheid, de heilige Geest, Gods aanwezigheid, het opstandingsleven, de zegen van God, de Jezusruimte, eeuwig leven, het Godsmysterie, de verborgen schatten, de sfeer van de hemel, innerlijke vrede, het rijk Gods binnen in ons, innerlijke ruimte en stilte, de dimensie van ruimtelijkheid…

Al deze woorden laten iets oplichten van de veelkleurigheid van het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. Op drie uitdrukkingen wijs ik in het bijzonder.

 1. In het Johannes-evangelie komt het woord koninkrijk niet zo vaak voor (wel in Johannes 3:3-5!). Maar daar spreekt Jezus vaak over: het leven, het eeuwige leven, het leven in al zijn volheid. Dat is dus het koninkrijk! Ook als het woord ‘koninkrijk’ afwezig is, is de werkelijkheid er wel.
 2. Paulus spreekt ook wel over het koninkrijk, en gebruikt het woord het ook wel eens, maar hij heeft een voorkeur voor het spreken over ‘in Christus’. Overal waar je die uitdrukking in zijn brieven tegenkomt, zou je kunnen denken: hier gaat het dus ook over de werkelijkheid van het koninkrijk van God!
 3. Een gedachte-experiment: als je overal waar over de heilige Geest wordt gesproken bedenkt dat de heilige Geest en het koninkrijk naar dezelfde realiteit wijzen, dan ontdek je dat in heel veel bijbelteksten waar over de Geest wordt gesproken, het koninkrijk van God daarin meekomt. Want Jezus is koning en zijn Geest is zijn koninkrijk!
 • Welke woorden uit de woordenschat resoneren bij jou vooral?
 • In welke woorden of uitdrukkingen zou jij je verder willen verdiepen, bijvoorbeeld door ze op te zoeken in de Bijbel?

2. Zeven wegwijzers

In het werk va de bekende theoloog en nieuw-testamenticus Tom Wright, staat het koninkrijk van Jezus vaak centraal. In een van zijn nieuwste boeken bespreekt hij zeven wegwijzers: zeven thema’s die richting het koninkrijk wijzen en die tegelijkertijd laten zien dat we in een gebroken wereld leven waarin dat koninkrijk vaak ver te zoeken is. Maar de zeven wegwijzers houden de hoop levend dat deze wereld toch zin heeft, dat er toch een nieuwe wereld mogelijk is. Bovendien benoemen de zeven wegwijzers de grote vragen van het leven. Dit zijn ze:

 1. Gerechtigheid: we zijn op zoek naar eerlijkheid, recht en oprechtheid
 2. Liefde: we zijn op zoek naar betekenisvolle relaties met mensen waar liefde stroomt
 3. Spiritualiteit: we zijn op zoek naar geestelijk, betekenis, zinvol leven voorbij de oppervlakkigheid
 4. Schoonheid: we zijn op zoek naar wat mooi is en wat raakt
 5. Vrijheid: we zijn op zoek naar ruimte om te leven
 6. Waarheid: we zijn op zoek naar een wereld waarin niet de leugen regeert
 7. Macht: we zijn op zoek naar krachtig, dienend en nederig leiderschap
 • Neem even wat tijd om deze zeven wegwijzer op je in te laten werken. Herken je ze in je eigen leven? In de samenleving? In de wereld?
 • Welke wegwijzer spreekt jou op dit moment het meeste aan?
 • Verbind deze woorden met Jezus’ oproep: ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ en laat dat zoekproces zo weer nieuwe kleuren krijgen.

3. Het goede nieuws: het omgekeerde koninkrijk

In de vorige les kwam je al een video tegen van het BibleProject. In deze les nog zo’n video:

 • Wat valt je op in deze video?
 • Wat leer je over de verbinding met het Oude Testament?
 • Herken je het ‘omgekeerde’ karakter van het koninkrijk van Jezus?

4. Een Psalm

Als we het hebben over een koninkrijk, hebben we het ook over een Koning. Hieronder lees je enkele verzen uit Psalm 47 die over de Koning gaat. Lees de woorden en luister naar een muzikale verwerking ervan in Psalmen voor Nu 47. En laat je opnieuw inspireren om je volle aandacht te geven aan het koninkrijk en de Koning!

Klap in de handen, o volken,
juich God toe met jubelzang:
geducht is de HEER, de Allerhoogste,
machtige koning van heel de aarde.

5. Oproep

Marcus 1:15 is het centrale uitgangspunt in deze cursus. Maar op en goede tweede plaats staat wat mij betreft deze uitnodiging plus belofte van Jezus uit Matteüs 6 vers 33:

Luister nu naar deze korte Bijbelpodcast van ‘Tijd met Jezus’ en neem kort de tijd om de woorden op je in te laten werken: