In het seizoen 2013-2014 heb ik een belijdeniscursus gegeven aan de hand van Tom Wright’s boek ‘Eenvoudig christelijk’ (‘Simply Christian’). Op deze pagina vind je alle handouts terug die ik toen heb gebruikt. Ieder die dat wil mag ze vrij gebruiken.

In totaal zijn er 16 handouts. De eerste handout geeft een inleiding. Alle andere handouts zijn steeds bij een hoofdstuk geschreven. Alleen de hoofdstukken over de Bijbel (13 en 14) zijn samengenomen.

Handouts Eenvoudig christelijk

Handout 1 (Inleiding)
Handout 2 (Verlangen naar gerechtigheid)
Handout 3 (Zoektocht naar spiritualiteit)
Handout 4 (Gemaakt voor elkaar)
Handout 5 (Schoonheid)
Handout 6 (God, de hemel en de aarde)
Handout 7 (Israël)
Handout 8 (Jezus: de komst van Gods koninkrijk)
Handout 9 (Jezus: redding en vernieuwing)
Handout 10 (De Geest: adem van God)
Handout 11 (Leven door de Geest)
Handout 12 (Verering)
Handout 13 (Hulp bij gebed)
Handout 14 (Een boek vol verhalen)
Handout 15 (Geloven en erbij horen)
Handout 16 (De nieuwe schepping begint nu)

Inhoud van het boek

Deel 1 Echo’s van een stem

1. DE WERELD RECHTZETTEN

2. DE VERBORGEN BRON

3. GEMAAKT VOOR ELKAAR

4. VOOR DE SCHOONHEID VAN DE AARDE

Deel 2 In de zon kijken

5. GOD

6. ISRAËL

7. JEZUS: DE KOMST VAN GODS KONINKRIJK

8. JEZUS: REDDING EN VERNIEUWING

9. GODS ADEM VAN LEVEN

10. LEVEN DOOR DE GEEST

Deel 3 Het beeld weerspiegelen

11. VERERING

12. GEBED

13. HET BOEK DAT GOD INSPIREERDE

14. HET VERHAAL EN DE TAAK

15. GELOVEN EN ERBIJ HOREN

16. DE NIEUWE SCHEPPING BEGINT NU