Direct naar reflectievragen, oefeningen, deel-formulier en extra

Nieuw leven 3 – De weg van het geluk

Nadat we hebben stil gestaan bij de weg van het gebod en de weg van het gebed als het gaat om het nieuwe leven door de Geest, richten we onze aandacht nu op de weg van het geluk. Daarmee bedoel ik de weg die Jezus wijst in het eerste gedeelte van zijn bekende Bergrede.

De les heeft deze keer een wat andere opzet, omdat ik dit thema nu toevoeg: in het boekje ‘Geworteld leven’ waar deze cursus op teruggaat kwam het nog niet voor. Maar in de loop van de voorbije jaren zijn de Gelukkigprijzingen van Jezus steeds belangrijker voor mij geworden als bron voor een spiritueel leven. En dat is ook het voornaamste wat ik je nu wil aanreiken: de woorden van de acht Gelukkigprijzingen als brontekst voor een leven dat gestempeld wordt door de Geest van Jezus.

Gelukkig…

Dit zijn de acht Gelukkigprijzingen (of zaligsprekingen) van Jezus waarmee hij zijn beroemde Bergrede begint, in de NBV-vertaling van 2004 (in de NBV21 zijn hier geen wijzigingen gekomen). Lees ze langzaam en aandachtig en laat de woorden landen in je hoofd en je hart.

1 Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

2 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

3 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.

4 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

5 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

6 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

7 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

8 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Beluister de acht Gelukkigprijzingen:


Het echte geluk…

In de Bijbel in Gewone Taal is het woord ‘Gelukkig’ vertaald met ‘Het echte geluk is voor…’ Dat vind ik een heel mooie en aansprekende vertaling van wat de bedoeling is: mensen zoeken op talloze plaatsen het geluk, maar het échte geluk vinden we als we de weg gaan die Jezus wijst en die je ook een achtvoudige weg zou kunnen noemen. Lees de gelukkigprijzingen ook met alle aandacht in deze BGT-vertaling:

1 Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

2 Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben.
Want God zal hen troosten.

3 Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn.
Want aan hen zal God de aarde geven.

4 Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden.
Want God zal hun moeite belonen.

5 Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen.
Want God zal goed zijn voor hen.

6 Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn.
Want zij zullen God zien.

7 Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten.
Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

8 Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

Het achtvoudige pad

Het onderwijs over deze acht gelukkigprijzingen komt deze keer niet in een geschreven les naar je toe, zoals in Les 6 en Les 7, maar in de vorm van een preek die ik een tijd geleden hield over het achtvoudige pad dat Jezus ons wijst. Daarnaast zal ik in het webinar van maandag 25 oktober nog meer vertellen.

De preek kun je hier beluisteren:

Je kunt de preek ook lezen: Lees de preek. Daar vind je ook links naar de video van het in de preek genoemde kindermoment én naar het genoemde iniminiwebinar.


Reflectievragen

(1) Welke plek hebben de gelukkigprijzingen van Jezus in jouw spiritualiteit (‘leven in de Geest van Jezus’)?

(2) Welke van de acht gelukkigprijzingen vind je het mooiste? En welke vind je de moelijkste?

(3) Wat sprak je in het bijzonder aan bij het beluisteren/lezen van de preek over de acht gelukkigprijzingen?

Oefeningen

(1) Welke gelukkigprijzing kies jij uit om een tijdje in je hoofd en je hart mee te dragen zodat je die gelukkigprijzing ook uit kunt leven in je dagelijkse bestaan waarin je mensen ontmoet?

(2) Kijk naar dit filmfragment van ‘Jesus of Nazareth’ waarin – in het Engels – de zaligprijzingen (Beatitudes) van Jezus én het Onze Vader tot klinken komen.

(3) Neem de tijd om de Tijd met Jezus-overdenkingen die gewijd zijn aan de acht gelukkiprijzingen te beluisteren. Je vindt ze bij elkaar via onderstaande button.

Deel-formulier

Bij elke les zit een ‘deel-formulier’. Dat is een Google Formulier waar je antwoorden kwijt kunt op vragen die gesteld zijn, waar je vragen kunt stellen en waar je andere opmerkingen of ideeën kunt achterlaten of gewoon iets kunt delen.

Met wat daar te lezen zal zijn, hoop ik als begeleider van de cursus mijn winst te doen bij het verder vorm en inhoud geven aan deze cursus. Geen enkele vraag hoeft verplicht te worden beantwoord. Je hoeft ook je naam niet door te geven (dat mag wel).

Deze keer ook de vraag: ‘Waarover zou je meer willen horen tijdens het webinar van maandag 25 oktober over de drie wegen (gebod, gebed, geluk) van het nieuwe leven’?

Extra

1 Podcast van cursusonderdeel ‘De Bergrede’

In 2018 heb ik een cursus van drie avonden gegeven over de Bergrede. Ik gaf toen ook onderwijs over de act gelukkigprijzingen van Jezus. Hier kun je dat onderwijs beluisteren:

De vertaling met ‘Gezegend mensen…’ vind je hieronder:

1 Gezegend mensen die nederig van hart zijn:
zij zullen het koninkrijk van de hemel binnengaan.

2 Gezegend mensen die treuren:
zij zullen getroost worden.

3 Gezegend mensen die zachtmoedig zijn:
zij zullen het land bezitten.

4 Gezegend mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid:
zij zullen verzadigd worden.

5 Gezegend mensen die barmhartig zijn:
zij zullen barmhartigheid ondervinden.

6 Gezegend mensen die zuiver van hart zijn:
zij zullen God zien.

7 Gezegend mensen die vrede brengen:
zij zullen kinderen van God genoemd worden.

8 Gezegend mensen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden:
zij zullen het koninkrijk van de hemel binnengaan.

2 John Dear on the Beatitudes of Nonviolence

Een extra podcast nog voor wie geen moeite heeft met de Engelse taal: een inspirerend verhaal van John Dear over de acht gelukkigprijzingen. Klik hier voor meer informatie over John Dear en zijn Beatitudes Center.

Via deze link vind je alle lessen je terug